Obec Malé Zálužie - Spádovosť mesta

1141-male-zaluzie
Viera Predanocyová (ASV)
Obecný úrad
č. 63, Malé Zálužie, 95124
Kontakt
Tel: 037/7894061
Pošta: 95124 Nové Sady pri Nitre
Obyvateľov 281
Mužov / Žien 135 / 146
Rozloha 5 km2
Hustota 46 oby/km2
Nadmorská výška 160 m.n.m.
Prvá zmienka 1390
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 26
Všetkých organizácií 46
Loading
Matričný úrad: Nové Sady
Daňový úrad: Nitra
Obvodné oddelenie polície: Lužianky
Okresný súd: Nitra
Hasiči: Nitra
Úrad práce: Nitra
Vojenská správa: Nitra
Úradu životného prostredia: Nitra