Obec Malé Zálužie - Štatistiky a grafy

1141-male-zaluzie
Viera Predanocyová (ASV)
Obecný úrad
č. 63, Malé Zálužie, 95124
Kontakt
Tel: 037/7894061
Pošta: 95124 Nové Sady pri Nitre
Obyvateľov 281
Mužov / Žien 135 / 146
Rozloha 5 km2
Hustota 46 oby/km2
Nadmorská výška 160 m.n.m.
Prvá zmienka 1390
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 26
Všetkých organizácií 46
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,28% základné - 57
18,51% úplné stredné odborné (s maturitou) - 52
17,44% učňovské (bez maturity) - 49
12,46% stredné odborné (bez maturity) - 35
8,19% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 23
7,83% bez školského vzdelania - 22
3,56% úplné stredné všeobecné - 10
3,2% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 9
2,49% vyššie odborné vzdelanie - 7
1,42% vysokoškolské bakalárske - 4
0,36% vysokoškolské doktorandské - 1
0,36% nezistené - 1
Zobraziť celú tabuľku
46,62% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 131
40,21% Rímskokatolícka cirkev - 113
6,76% bez vyznania - 19
0,71% nezistené - 2
0,71% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 2
0,71% Starokatolícka cirkev - 2
0,36% Pravoslávna cirkev - 1
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Gréckokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% iné - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
95,02% slovenská - 267 0,36% rómska - 1 0,36% poľská - 1 0,36% ostatné - 1
0,0% česká - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% chorvátska - 0 0,0% srbská - 0
0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0 0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0
0,0% nezistená - 0 0,0% maďarská - 0 0,0% rusínska - 0 0,0% ukrajinská - 0
Zobraziť celú tabuľku
95,37% slovenský - 268 0,36% ruský - 1 0,36% poľský - 1 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0
0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% nezistený - 0 0,0% maďarský - 0
0,0% rómsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
94,66% slovenský - 266 0,36% nezistený - 1 0,36% poľský - 1 0,36% anglický - 1
0,36% ruský - 1 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% vietnamský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% ostatný - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% maďarský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
91,81% slovenský - 258 2,85% nezistený - 8 0,71% anglický - 2 0,36% poľský - 1
0,36% ruský - 1 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0
0,0% ostatný - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% maďarský - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
48,4% Áno - 136 46,26% Nie - 130 1,42% Nezistené - 4
Zobraziť celú tabuľku
55,87% Nie - 157 37,72% Áno - 106 2,49% Nezistené - 7
Zobraziť celú tabuľku
49,47% Nie - 139 44,13% Áno - 124 2,49% Nezistené - 7
Zobraziť celú tabuľku
59,79% Nie - 168 33,45% Áno - 94 2,85% Nezistené - 8
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.