Obec Malé Zálužie - Základné informácie o obci

1141-male-zaluzie
Viera Predanocyová (ASV)
Obecný úrad
č. 63, Malé Zálužie, 95124
Kontakt
Tel: 037/7894061
Pošta: 95124 Nové Sady pri Nitre
Obyvateľov 281
Mužov / Žien 135 / 146
Rozloha 5 km2
Hustota 46 oby/km2
Nadmorská výška 160 m.n.m.
Prvá zmienka 1390
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 26
Všetkých organizácií 46
Loading

Základné údaje

Leží v Z časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 18 km SV od Nitry. V chotári obce bolo odkryté sídlisko želiezovskej kultúry z neolitu a Veľkomoravské sídlo z 11. a 12. stor. V r. 1274 bola obec majetkom čeladickej vetvy Ludanických. V r. 1390 patril Kys Wylak (prvé známe meno obce) Topoľčianskemu hradu. Od r. 1550 tu mal majetkové podiely rod Gici. V r. 1600 a 1601 bola obec vypálená. V daňovom súpise z r. 1664 je 19 domácností a jednokolesový mlyn. V 18. stor. mali v obci majetkový podiel aj Justovci a v 19. stor. Prónaiovci. Obyvatelia dorábali kvalitné víno. Okolo r. 1750 prišli evanjelici z Čiech, druhá vlna sem prišla zač. 20. stor. V 17. a 18. stor. poskytovala vzdelanie škola v Nových Sadoch, od r. 1903 vlastná. Od r. 1909 obcou prechádza železnica. Počas 2. svet. vojny sa občania zapojili do protifašistického odboja. Celoobecné JRD vzniklo v r. 1957, kultúrny dom je z r.1960. Škola v obci stojí od r. 1960, materská škola od r. 1967. V obci sa darí rybničnému hospodárstvu a včelárstvu. Obec pravidelne organizuje stretnutie rodákov. V obci stojí pomník padlým občanom v 1. a 2. svet. vojne.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30