Obec Nové Sady - Základné informácie o obci

1144-nove-sady
Silvia Halvoníková (KDH)
Obecný úrad
č. 201, Nové Sady, 95124
Kontakt
Tel: 037/7894165
Fax: 037/7894864
Pošta: 95124 Nové Sady pri Nitre
Obyvateľov 1 295
Mužov / Žien 627 / 668
Rozloha 17 km2
Hustota 76 oby/km2
Nadmorská výška 162 m.n.m.
Prvá zmienka 1156
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 135
Všetkých organizácií 252
Loading

Základné údaje

Obec leží v Z časti Nitrianskej pahorkatiny, 16 km SZ od Nitry. Archeológovia odkryli v lokalite obce kostrové pohrebisko lengyelskej kultúry z neolitu. Súčasťou obce je i bývalá obec Sila. Prvá zmienka o dedine Kurt je z r. 1156, keď vybrané desiatky ostrihomský arcibiskup prepustil Ostrihomskej kapitule. V r. 1264 prebehol spor zemanov z rodiny Kurt o rozdelenie pozemkov. Meno rodiny prevzala aj obec, neskôr niesla meno Ašakerť. Giciovci v r. 1550 postavili opevnený kaštieľ. V r. 1664 23 domácností platilo dane Turkom, v Sile 18 domácností. Obec Sila bola v 17. - 19. stor. majetkom Nitrianskeho biskupstva. V Ašakerti hospodárili Giciovci, Bercsényiovci, Mednyánskovci a Klobušickovci. Počas 1. ČSR bolo v obci vyspelé družstevníctvo. Od r. 1948 nesie obec meno Nové Sady. JRD bolo zal. v r. 1950, v Sile 1958. V súčasnosti v obci prosperuje poľnohosp. družstvo. V r. 1960 sa Sila zlúčila s Čabom a v r. 1976 sa obe spojili s Novými Sadmi. Čab sa odčlenil v r. 1999. Vzdelávanie detí v obci začalo už v r. 1642, kedy je zaznamenaný učiteľ J. Petroselin z Prahy. Starý kostol zanikol v r. 1840, nový je z r. 1909. Renesančný kaštieľ je zo 17. stor., klasicistický ev. kostol pochádza z r. 1786.
M.č.: Ceroviny, Nové Sady, Sila.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30