Obec Nové Sady - Spádovosť mesta

1144-nove-sady
Silvia Halvoníková (KDH)
Obecný úrad
č. 201, Nové Sady, 95124
Kontakt
Tel: 037/7894165
Fax: 037/7894864
Pošta: 95124 Nové Sady pri Nitre
Obyvateľov 1 295
Mužov / Žien 627 / 668
Rozloha 17 km2
Hustota 76 oby/km2
Nadmorská výška 162 m.n.m.
Prvá zmienka 1156
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 135
Všetkých organizácií 252
Loading
Matričný úrad: Nové Sady
Daňový úrad: Nitra
Obvodné oddelenie polície: Lužianky
Okresný súd: Nitra
Hasiči: Nitra
Úrad práce: Nitra
Vojenská správa: Nitra
Úradu životného prostredia: Nitra