Obec Nové Sady - Štatistiky a grafy

1144-nove-sady
Silvia Halvoníková (KDH)
Obecný úrad
č. 201, Nové Sady, 95124
Kontakt
Tel: 037/7894165
Fax: 037/7894864
Pošta: 95124 Nové Sady pri Nitre
Obyvateľov 1 295
Mužov / Žien 627 / 668
Rozloha 17 km2
Hustota 76 oby/km2
Nadmorská výška 162 m.n.m.
Prvá zmienka 1156
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 135
Všetkých organizácií 252
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,15% úplné stredné odborné (s maturitou) - 261
19,54% učňovské (bez maturity) - 253
17,68% základné - 229
12,82% bez školského vzdelania - 166
11,04% stredné odborné (bez maturity) - 143
7,57% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 98
3,47% úplné stredné všeobecné - 45
2,86% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 37
1,47% vysokoškolské bakalárske - 19
1,31% nezistené - 17
0,93% vyššie odborné vzdelanie - 12
0,62% vysokoškolské doktorandské - 8
Zobraziť celú tabuľku
64,48% Rímskokatolícka cirkev - 835
24,48% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 317
5,48% bez vyznania - 71
4,09% nezistené - 53
0,31% iné - 4
0,15% Gréckokatolícka cirkev - 2
0,08% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 1
0,08% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 1
0,08% Bratská jednota baptistov - 1
0,08% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 1
0,08% Pravoslávna cirkev - 1
0,08% Reformovaná kresťanská cirkev - 1
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
Zobraziť celú tabuľku
96,83% slovenská - 1 254 1,93% nezistená - 25 0,23% ostatné - 3 0,23% maďarská - 3
0,15% česká - 2 0,08% rusínska - 1 0,0% chorvátska - 0 0,0% rómska - 0
0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0 0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0
0,0% srbská - 0 0,0% ukrajinská - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% poľská - 0
Zobraziť celú tabuľku
96,29% slovenský - 1 247 2,32% nezistený - 30 0,31% vietnamský - 4 0,31% maďarský - 4
0,15% český - 2 0,08% rusínsky - 1 0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0
0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% ostatný - 0 0,0% arabský - 0 0,0% ukrajinský - 0 0,0% nemecký - 0
0,0% poľský - 0
Zobraziť celú tabuľku
93,98% slovenský - 1 217 3,4% nezistený - 44 0,69% anglický - 9 0,54% ostatný - 7
0,31% český - 4 0,23% nemecký - 3 0,23% maďarský - 3 0,08% francúzsky - 1
0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% arabský - 0
0,0% rusínsky - 0 0,0% ukrajinský - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0
Zobraziť celú tabuľku
90,58% slovenský - 1 173 7,57% nezistený - 98 0,46% ostatný - 6 0,31% vietnamský - 4
0,15% nemecký - 2 0,15% český - 2 0,15% maďarský - 2 0,08% anglický - 1
0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% francúzsky - 0
0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0
0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% rusínsky - 0 0,0% ukrajinský - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0
Zobraziť celú tabuľku
53,05% Áno - 687 37,37% Nie - 484 9,03% Nezistené - 117
Zobraziť celú tabuľku
47,34% Áno - 613 40,46% Nie - 524 11,66% Nezistené - 151
Zobraziť celú tabuľku
49,27% Áno - 638 39,38% Nie - 510 10,81% Nezistené - 140
Zobraziť celú tabuľku
47,57% Nie - 616 39,15% Áno - 507 12,74% Nezistené - 165
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.