Obec Ľudovítová - Najčastejšie priezviská

1168-ludovitova
Ľubomír Horák (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 21, Ľudovítová, 95144
Kontakt
Tel: 037/7795260
Pošta: 95144 Výčapy-Opatovce
Obyvateľov 250
Mužov / Žien 108 / 142
Rozloha 1 km2
Hustota 129 oby/km2
Nadmorská výška 150 m.n.m.
Prvá zmienka 1389
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 25
Všetkých organizácií 45
Loading
Kováčová (15), Kováč (12), Sahulčík (9), Sahulčíková (6), Košta (5), Mazurkovič (5), Adamča (4), Bernát (4), Bernátová (4), Jurík (4), Kollár (4), Košťál (4), Adamčová (3), Budayová (3), Ficová (3), Gazdík (3), Jaroš (3), Jarošová (3), Kollárová (3), Košťálová (3), Libay (3), Libayová (3), Pavlovič (3), Žáková (3), Banás (2), Buday (2), Candráková (2), Čatayová (2), Čentéšová (2), Cigáňová (2), Činčurová (2), Dafčíková (2), Duda (2), Dudová (2), Feranská (2), Fico (2), Gazdíková (2), Jánošíková (2), Juríková (2), Kériová (2), Macho (2), Machová (2), Magáth (2), Magáthová (2), Mastík (2), Mastíková (2), Minárová (2), Miškolciová (2), Múčka (2), Nedeľka (2), Nedeľková (2), Senneš (2), Sennešová (2), Sloboda (2), Štefanková (2), Uhrin (2), Uhrinová (2), Bačinský (1), Banasová (1), Banásová (1), Bernatová (1), Biháryová (1), Bodišová (1), Borbelyová (1), Bradáčová (1), Buchová (1), Čentéš (1), Chynoranská (1), Činčura (1), Dafčik (1), Djobek (1), Ďjobek (1), Djobeková (1), Ďugová (1), Feranský (1), Fraňo (1), Gazdiková (1), Golská (1), Golský (1), Horecká (1), Horková (1), Hríbiková (1), Hudáková (1), Jakubičková (1), Jančová (1), Janíková (1), Jánošík (1), Jašušák (1), Kijak (1), Koprdová (1), Krajčíková (1), Krompaská (1), Kubicza (1), Kunová (1), Kupcová (1), Labajová (1), Lačná (1), Lichtnér (1), Lojšová (1), Lovásová (1), Majerčíková (1), Mazurkovičová (1), Melušová (1), Mentová (1), Minár (1), Miškolci (1), Múčková (1), Nerečová (1), Novotná (1), Očkovská (1), Oškrabaná (1), Poláková (1), Sabó (1), Sasková (1), Schayová (1), Sedlářová (1), Šimanská (1), Šimanský (1), Šimová (1), Slobodová (1), Svoradová (1), Tlkancová (1), Urbáneková (1), Vašková (1), Vatterová (1), Virecová (1), Vnadová (1), Žák (1)
Zoznam predstavuje najčastejšie priezviská v danom meste/obci a nemusí obsahovať všetky priezviská. Databáza priezvisk na Slovensku P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998. Viac informácií