Obec Ľudovítová - Spádovosť mesta

1168-ludovitova
Ľubomír Horák (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 21, Ľudovítová, 95144
Kontakt
Tel: 037/7795260
Pošta: 95144 Výčapy-Opatovce
Obyvateľov 250
Mužov / Žien 108 / 142
Rozloha 1 km2
Hustota 129 oby/km2
Nadmorská výška 150 m.n.m.
Prvá zmienka 1389
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 25
Všetkých organizácií 45
Loading
Matričný úrad: Výčapy - Opatovce
Daňový úrad: Nitra
Obvodné oddelenie polície: Lužianky
Okresný súd: Nitra
Hasiči: Nitra
Úrad práce: Nitra
Vojenská správa: Nitra
Úradu životného prostredia: Nitra