Obec Ľudovítová - Štatistiky a grafy

1168-ludovitova
Ľubomír Horák (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 21, Ľudovítová, 95144
Kontakt
Tel: 037/7795260
Pošta: 95144 Výčapy-Opatovce
Obyvateľov 250
Mužov / Žien 108 / 142
Rozloha 1 km2
Hustota 129 oby/km2
Nadmorská výška 150 m.n.m.
Prvá zmienka 1389
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 25
Všetkých organizácií 45
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
28,4% základné - 71
16,8% učňovské (bez maturity) - 42
12,4% úplné stredné odborné (s maturitou) - 31
10,4% stredné odborné (bez maturity) - 26
10,0% bez školského vzdelania - 25
8,4% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 21
4,8% úplné stredné všeobecné - 12
4,4% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 11
2,8% nezistené - 7
2,0% vysokoškolské bakalárske - 5
1,6% vyššie odborné vzdelanie - 4
0,0% vysokoškolské doktorandské - 0
Zobraziť celú tabuľku
93,6% Rímskokatolícka cirkev - 234
4,0% bez vyznania - 10
2,8% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 7
0,8% nezistené - 2
0,8% Gréckokatolícka cirkev - 2
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% iné - 0
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
100,0% slovenská - 250 0,8% maďarská - 2 0,8% nezistená - 2 0,4% rómska - 1
0,0% ukrajinská - 0 0,0% česká - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% poľská - 0
0,0% chorvátska - 0 0,0% rusínska - 0 0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0
0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0 0,0% ostatné - 0 0,0% srbská - 0
Zobraziť celú tabuľku
99,2% slovenský - 248 1,2% maďarský - 3 1,2% nezistený - 3 0,4% český - 1
0,0% ukrajinský - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0
0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0
0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% rómsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
97,2% slovenský - 243 3,2% nezistený - 8 0,8% španielsky - 2 0,4% ostatný - 1
0,4% nemecký - 1 0,0% český - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0
0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% maďarský - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
96,0% slovenský - 240 5,2% nezistený - 13 0,4% ostatný - 1 0,4% nemecký - 1
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0
0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0
0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% maďarský - 0
0,0% rusínsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
49,6% Áno - 124 47,6% Nie - 119 4,8% Nezistené - 12
Zobraziť celú tabuľku
52,0% Nie - 130 41,2% Áno - 103 8,8% Nezistené - 22
Zobraziť celú tabuľku
50,4% Nie - 126 45,2% Áno - 113 6,4% Nezistené - 16
Zobraziť celú tabuľku
58,4% Nie - 146 34,4% Áno - 86 9,2% Nezistené - 23
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.