Obec Ardanovce - Základné informácie o obci

1208-ardanovce
Ľubomíra Ondrejková (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 11, Ardanovce, 95606
Kontakt
Tel: 038/5398277
Pošta: 95606 Šalgovce
Obyvateľov 211
Mužov / Žien 105 / 106
Rozloha 6 km2
Hustota 32 oby/km2
Nadmorská výška 237 m.n.m.
Prvá zmienka 1317
Okres Okres Topoľčany
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 24
Všetkých organizácií 46
Loading

Základné údaje

Obec leží na okraji Nitrianskej pahorkatiny, na úpätí J časti Považského Inovca na hornom toku Radošinky. Prvýkrát sa spomína v r. 1317 ako Jardan. Osada Dvorec sa spomína v r.1404. Pôvodne kuriálna obec sa stala od r. 1332 majetkom nitrianskeho biskupstva. Časť obce bola od r. 1411 majetkom nitrianskej kapituly. Od r. 1777 patrila nitrianskej kapitule aj časť patriaca nitrianskemu biskupstvu. V r. 1599 boli Ardanovce vypálené a vyrabované Turkami. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a pestoval sa tu aj vinič. Obec je plynofikovaná a plánuje výstavbu vodovodu. Najbližšie zdravotné stredisko je v Radošine. Najbližšia základná a materská škola je v obci Šalgovce. V obci sa nachádza neskorogotický kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi z r. 1503, ktorý je postavený na mieste pôvodného kostola z prelomu 12. - 13. stor.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30