Obec Adidovce - Najčastejšie priezviská

1280-adidovce
Milan Koromház (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 83, Adidovce, 06732
Kontakt
Tel: 057/7796333
Pošta: 06732 Vyšný Hrušov
Obyvateľov 204
Mužov / Žien 108 / 96
Rozloha 20 km2
Hustota 11 oby/km2
Nadmorská výška 203 m.n.m.
Prvá zmienka 1568
Okres Okres Humenné
Kraj Prešovský kraj
Aktívnych organizácií 29
Všetkých organizácií 44
Loading
Leškováč (13), Obšitníková (12), Leškováčová (9), Melničáková (9), Ružič (9), Firko (8), Firková (8), Obšitník (8), Melničák (6), Čopáková (5), Huňora (5), Koromház (5), Novák (5), Nováková (5), Pichoňský (5), Ružičová (5), Čopák (4), Dzuňo (4), Fedurco (4), Huňorová (4), Palatáš (4), Palotáš (4), Porvazník (4), Sima (4), Bacák (3), Fedorčák (3), Fedurcová (3), Greško (3), Grešková (3), Grofová (3), Koromházová (3), Palotášová (3), Pichoňská (3), Piroščák (3), Piroščáková (3), Poldruhák (3), Porvazníková (3), Rajňáková (3), Štefan (3), Basoš (2), Bobák (2), Bodnár (2), Bodnárová (2), Gajdoš (2), Gajdošová (2), Gašpár (2), Huda (2), Hudová (2), Jalek (2), Ježo (2), Kopáčová (2), Mantič (2), Palatášová (2), Petrík (2), Petríková (2), Poldruháková (2), Rajňaková (2), Sakala (2), Tkáčová (2), Bacáková (1), Basošová (1), Bobáková (1), Drevická (1), Dzuňová (1), Fedorčáková (1), Grof (1), Gróf (1), Jaleková (1), Jano (1), Ježová (1), Kopáč (1), Kričfaluši (1), Kričfalušiová (1), Leškovačová (1), Mantičová (1), Obšitnik (1), Obšitniková (1), Olexa (1), Olexová (1), Ondovčinová (1), Pichonská (1), Pichonszká (1), Porvaznik (1), Porvazniková (1), Provazniková (1), Rajňak (1), Rajňák (1), Rozvod (1), Rozvodová (1), Sakalová (1), Šeda (1), Šedová (1), Simová (1), Štefanová (1), Suchý (1), Szakala (1), Szakalová (1), Tkáč (1)
Zoznam predstavuje najčastejšie priezviská v danom meste/obci a nemusí obsahovať všetky priezviská. Databáza priezvisk na Slovensku P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998. Viac informácií