Obec Adidovce - Spádovosť mesta

1280-adidovce
Milan Koromház (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 83, Adidovce, 06732
Kontakt
Tel: 057/7796333
Pošta: 06732 Vyšný Hrušov
Obyvateľov 204
Mužov / Žien 108 / 96
Rozloha 20 km2
Hustota 11 oby/km2
Nadmorská výška 203 m.n.m.
Prvá zmienka 1568
Okres Okres Humenné
Kraj Prešovský kraj
Aktívnych organizácií 29
Všetkých organizácií 44
Loading
Matričný úrad: Udavské
Daňový úrad: Humenné
Obvodné oddelenie polície: Koškovce
Okresný súd: Humenné
Hasiči: Humenné
Úrad práce: Humenné
Vojenská správa: Prešov
Úradu životného prostredia: Humenné