Obec Adidovce - Štatistiky a grafy

1280-adidovce
Milan Koromház (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 83, Adidovce, 06732
Kontakt
Tel: 057/7796333
Pošta: 06732 Vyšný Hrušov
Obyvateľov 204
Mužov / Žien 108 / 96
Rozloha 20 km2
Hustota 11 oby/km2
Nadmorská výška 203 m.n.m.
Prvá zmienka 1568
Okres Okres Humenné
Kraj Prešovský kraj
Aktívnych organizácií 29
Všetkých organizácií 44
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,59% úplné stredné odborné (s maturitou) - 42
20,1% základné - 41
17,65% učňovské (bez maturity) - 36
13,24% stredné odborné (bez maturity) - 27
10,78% bez školského vzdelania - 22
7,35% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 15
6,86% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 14
3,92% úplné stredné všeobecné - 8
2,45% nezistené - 5
0,49% vysokoškolské bakalárske - 1
0,49% vyššie odborné vzdelanie - 1
0,0% vysokoškolské doktorandské - 0
Zobraziť celú tabuľku
54,41% Rímskokatolícka cirkev - 111
27,45% Gréckokatolícka cirkev - 56
8,33% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 17
6,86% bez vyznania - 14
5,39% nezistené - 11
0,98% Apoštolská cirkev - 2
0,49% iné - 1
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
Zobraziť celú tabuľku
98,04% slovenská - 200 2,94% nezistená - 6 1,47% ostatné - 3 0,49% rusínska - 1
0,49% ukrajinská - 1 0,49% česká - 1 0,0% srbská - 0 0,0% ruská - 0
0,0% židovská - 0 0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0 0,0% rómska - 0
0,0% maďarská - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% poľská - 0 0,0% chorvátska - 0
Zobraziť celú tabuľku
96,08% slovenský - 196 2,94% nezistený - 6 1,96% rusínsky - 4 1,47% francúzsky - 3
0,98% český - 2 0,49% ukrajinský - 1 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0
0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0
0,0% rómsky - 0 0,0% maďarský - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
98,53% slovenský - 201 3,43% nezistený - 7 1,96% francúzsky - 4 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0
0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% maďarský - 0
Zobraziť celú tabuľku
99,02% slovenský - 202 4,9% nezistený - 10 0,0% rómsky - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0
0,0% maďarský - 0
Zobraziť celú tabuľku
51,96% Nie - 106 48,53% Áno - 99 3,43% Nezistené - 7
Zobraziť celú tabuľku
60,78% Nie - 124 40,2% Áno - 82 2,94% Nezistené - 6
Zobraziť celú tabuľku
57,35% Nie - 117 43,63% Áno - 89 2,94% Nezistené - 6
Zobraziť celú tabuľku
62,25% Nie - 127 38,73% Áno - 79 2,94% Nezistené - 6
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.