Obec Abrahámovce - Základné informácie o obci

1309-abrahamovce
Ján Novotný (NEKA)
Obecný úrad
č. 26, Abrahámovce, 08643
Kontakt
Tel: 054/4792225
Pošta: 08641 Raslavice
Obyvateľov 364
Mužov / Žien 179 / 185
Rozloha 5 km2
Hustota 62 oby/km2
Nadmorská výška 267 m.n.m.
Prvá zmienka 1427
Okres Okres Bardejov
Kraj Prešovský kraj
Aktívnych organizácií 43
Všetkých organizácií 78
Loading

Základné údaje

Ležia na styku Nízkych Beskýd s Bartošovskou kotlinou v nadm. výške okolo 265 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo už pred 11. storočím. Jeho obyvatelia vybudovali a používali tamojšie slovanské hradisko. Najstaršia písomná správa o dedine pochádza z r. 1345. Patrila zemanom zo susedných Raslavíc. V r. 1427 tu hospodárilo okolo 25 podd. domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 12 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 12 až 10 podd. domácností, v r. 1828 bolo 49 domov a 381 obyv., v r. 1900 bolo 250 obyv., v r. 1970 397 obyv. Rím. kat. kostol pochádza z druhej pol. 18. stor.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30