Obec Ľubovec - Štatistiky a grafy

1565-lubovec
Jozefína Štofanová (NEKA)
Obecný úrad
č. 103, Ľubovec, 08242
Kontakt
Tel: 051/7796235
Fax: 051/7796235
Pošta: 08242 Bzenov
Obyvateľov 508
Mužov / Žien 257 / 251
Rozloha 15 km2
Hustota 33 oby/km2
Nadmorská výška 320 m.n.m.
Prvá zmienka 1337
Okres Okres Prešov
Kraj Prešovský kraj
Aktívnych organizácií 58
Všetkých organizácií 107
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
21,26% učňovské (bez maturity) - 108
17,52% úplné stredné odborné (s maturitou) - 89
17,32% základné - 88
14,17% stredné odborné (bez maturity) - 72
12,6% bez školského vzdelania - 64
4,53% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 23
3,35% úplné stredné všeobecné - 17
3,15% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 16
2,76% vysokoškolské bakalárske - 14
1,97% nezistené - 10
0,98% vyššie odborné vzdelanie - 5
0,39% vysokoškolské doktorandské - 2
Zobraziť celú tabuľku
60,63% Rímskokatolícka cirkev - 308
30,91% Gréckokatolícka cirkev - 157
3,94% nezistené - 20
3,54% bez vyznania - 18
0,79% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 4
0,2% Evanjelická cirkev metodistická - 1
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
0,0% iné - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
95,47% slovenská - 485 3,54% nezistená - 18 0,39% maďarská - 2 0,2% poľská - 1
0,2% česká - 1 0,2% ukrajinská - 1 0,0% srbská - 0 0,0% chorvátska - 0
0,0% nemecká - 0 0,0% rusínska - 0 0,0% rómska - 0 0,0% bulharská - 0
0,0% ostatné - 0 0,0% moravská - 0 0,0% židovská - 0 0,0% ruská - 0
Zobraziť celú tabuľku
94,69% slovenský - 481 3,94% nezistený - 20 0,39% maďarský - 2
0,39% český - 2 0,2% ukrajinský - 1 0,2% rusínsky - 1
0,2% poľský - 1 0,0% rumunský - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% grécky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% anglický - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% bulharský - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% chorvátsky - 0 0,0% nemecký - 0
0,0% rómsky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0
0,0% taliansky - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% srbský - 0
0,0% ruský - 0
Zobraziť celú tabuľku
93,7% slovenský - 476 4,33% nezistený - 22 1,38% anglický - 7
0,39% český - 2 0,2% ostatný - 1 0,0% srbský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% grécky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% jidiš - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% poľský - 0 0,0% nemecký - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% maďarský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% španielsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
92,91% slovenský - 472 5,71% nezistený - 29 0,39% maďarský - 2
0,2% český - 1 0,2% poľský - 1 0,2% rusínsky - 1
0,2% anglický - 1 0,2% ostatný - 1 0,0% posunková reč - 0
0,0% grécky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% jidiš - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% ukrajinský - 0
0,0% rómsky - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% srbský - 0 0,0% ruský - 0
0,0% rumunský - 0
Zobraziť celú tabuľku
51,57% Áno - 262 38,58% Nie - 196 9,84% Nezistené - 50
Zobraziť celú tabuľku
43,9% Nie - 223 43,31% Áno - 220 12,8% Nezistené - 65
Zobraziť celú tabuľku
45,08% Áno - 229 43,31% Nie - 220 11,61% Nezistené - 59
Zobraziť celú tabuľku
50,0% Nie - 254 35,63% Áno - 181 14,37% Nezistené - 73
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.