Obec Trnkov - Štatistiky a grafy

0-empty
Jiří Ballarin (NEKA)
Obecný úrad
, Trnkov, 08212
Kontakt
Tel: 051/7942115
Pošta: 08212 Kapušany pri Prešove
Obyvateľov 232
Mužov / Žien 111 / 121
Rozloha 1 km2
Hustota 126 oby/km2
Nadmorská výška 305 m.n.m.
Prvá zmienka 1330
Okres Okres Prešov
Kraj Prešovský kraj
Aktívnych organizácií 27
Všetkých organizácií 48
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
17,67% úplné stredné odborné (s maturitou) - 41
17,24% základné - 40
17,24% bez školského vzdelania - 40
16,81% učňovské (bez maturity) - 39
8,62% stredné odborné (bez maturity) - 20
6,9% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 16
5,17% úplné stredné všeobecné - 12
3,02% nezistené - 7
3,02% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 7
3,02% vysokoškolské bakalárske - 7
1,29% vyššie odborné vzdelanie - 3
0,0% vysokoškolské doktorandské - 0
Zobraziť celú tabuľku
62,93% Gréckokatolícka cirkev - 146
24,14% Rímskokatolícka cirkev - 56
6,47% nezistené - 15
2,59% Pravoslávna cirkev - 6
2,59% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 6
1,29% bez vyznania - 3
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% iné - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
Zobraziť celú tabuľku
93,97% slovenská - 218 4,31% nezistená - 10 0,86% ostatné - 2 0,43% česká - 1
0,43% rusínska - 1 0,0% poľská - 0 0,0% chorvátska - 0 0,0% srbská - 0
0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0 0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0
0,0% rómska - 0 0,0% maďarská - 0 0,0% ukrajinská - 0 0,0% nemecká - 0
Zobraziť celú tabuľku
94,4% slovenský - 219 4,31% nezistený - 10 0,86% český - 2 0,43% ruský - 1
0,0% ukrajinský - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0
0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% maďarský - 0
0,0% rusínsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
91,81% slovenský - 213 6,03% nezistený - 14 0,86% anglický - 2 0,86% český - 2
0,43% ostatný - 1 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% maďarský - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
88,36% slovenský - 205 9,91% nezistený - 23 0,86% český - 2 0,43% anglický - 1
0,43% ostatný - 1 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% maďarský - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
58,62% Áno - 136 23,71% Nie - 55 17,67% Nezistené - 41
Zobraziť celú tabuľku
46,98% Áno - 109 31,03% Nie - 72 21,98% Nezistené - 51
Zobraziť celú tabuľku
52,16% Áno - 121 28,88% Nie - 67 18,97% Nezistené - 44
Zobraziť celú tabuľku
39,66% Nie - 92 37,07% Áno - 86 23,28% Nezistené - 54
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.