Obec Baláže - Základné informácie o obci

2-balaze
Jozef Chaban (NEKA)
Obecný úrad
č. 11 , Baláže, 97611
Kontakt
Tel: 048/4196079
Pošta: 97611 Selce pri Banskej Bystrici
Obyvateľov 215
Mužov / Žien 110 / 105
Rozloha 14 km2
Hustota 15 oby/km2
Nadmorská výška 538 m.n.m.
Prvá zmienka 1529
Okres Okres Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 42
Všetkých organizácií 65
Loading

Základné údaje

Ležia na záp. okraji hrebeňa Nízkych Tatier, na južných svahoch Starohorských vrchov. Osada vznikla v chotári obce Priechod v druhej polovici 15. stor. okolo dvoch šmelcovacích hút na medenú rudu na potoku Ľupčica, ktoré postavil banskobystrický ťažiar Ján Kolman. Po ňom ich používali ťažiari Lang, Glocknitzer, Petermann a Königberger, od r. 1496 - 1546 thurzovsko-fuggerovská spoločnosť, asi do r. 1560 erár. Do pol. 17. stor. spracúvali haldový materiál súkromní ťažiari a vyrobený kamienok odovzdávali na rafinovanie do erárnej huty v Moštenici. Neskôr to bola drevorubačská a uhliarska osada. Chotár má bohatú sieť potokov. Banský potok a Čeremošné sa spájajú v obci a vytvárajú potok Ľupču (Ľupčicu). Takmer celý chotár pokrývajú lesy. Názvy obce: r. 1529 Huttae Lyptzyczae, r. 1531 Lyptzciez, r. 1540 Lypschersaifen, r. 1780 Balasse, r. 1948 Bláže, 1969 Baláže a maď. Balázs. Obyvatelia boli prevažne hutníci, drevorubači a uhliari, od 18. stor. pracovali tiež na miestnej píle. V r. 1546 -1840 mali charakter komorských osadníkov. V čase SNP zohrala obec významnú úlohu. Vydávali sa tu letáky a časopisy Hlas ľudu a Partizán. Fašisti sa za pomoc partizánom pomstili na obyvateľoch a 20. 3. 1945 obec vypálili. V jej katastri leží národná kultúrna pamiatka Kalište. Zaniknutá obec Kalište bola vypálená 18. 3. 1945. V súčasnosti sa tu nachádza Pomník SNP, expozícia pamätnej izby v Kališti a z 19. stor. niekoľko kamenných domov s valbovou strechou. Ešte v prvej polovici 20. stor. ženy paličkovali čipky.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30