Obec Báč - Základné informácie o obci

0-empty
Helena Vonyiková (NEKA)
Obecný úrad
č. 124, Báč, 93101
Kontakt
Tel: 031/5598239
Fax: 031/5509924
Pošta: 93030 Rohovce
Obyvateľov 562
Mužov / Žien 248 / 314
Rozloha 3 km2
Hustota 145 oby/km2
Nadmorská výška 123 m.n.m.
Prvá zmienka 1319
Okres Okres Dunajská Streda
Kraj Trnavský kraj
Aktívnych organizácií 105
Všetkých organizácií 163
Loading

Základné údaje

Leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova, popri hlavnej ceste spájajúcej Bratislavu s Dunajskou Stredou. Obec sa spomína v písomnom prameni v r. 1319 pod názvom Bochfolua. Najvýznamnejším zemepánom dediny boli predialisti, zemani ostrihomského arcibiskupstva, so sídlom vo Vojke. Obec viackrát zastihla morová epidémia, požiar a povodeň. Obyvatelia, ktorí prežili mor v prvej polovici 18. stor. z vďaky tu dali v r. 1725 vybudovať kaplnku. Súčasťou obce je aj pôvodne samostatná lokalita Svätý Anton a Svätý Jur. Medzi poslednou uvedenou lokalitou a dedinou nazývanou ako Bacsfa bol v rokoch vybudovaný 1660 - 1677 kostol s kláštorom, kde usídlil ostrihomský arcibiskup mníchov rádu sv. Františka z Assisi. Kostol bol zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu, podľa ktorého sa potom táto lokalita nazývala ako Svätý Anton. Báč v r. 1869 mala 274 obyvateľov. V uplynulých stáročiach hlavným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohosp., dnes sú prevažne zamestnaní v Bratislave. Medzi pamätihodnosti obce Báč patrí kaplnka, postavená v r. 1725 a kostol zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu. Pozornosť v kostole zasluhuje hlavný oltár s obrazom patróna kostola, ako aj obraz Panny Márie z konca 18. stor. V podzemí kostola je hrobka rodiny Apponyiovcov, ktorí v obci Báč postavili klasicistický kaštieľ na začiatku 19. stor., podľa správ na starších základoch. Neogotická kalvária pochádza z r. 1867 a prícestná socha sv. Antona Paduánskeho z r. 1874. V júni a v septembri každoročne sa v kostole konajú púte na počesť Slziacej Panny Márie. V obci je aj chránený park.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30