Obec Baloň - Základné informácie o obci

2123-balon
Frigyes Matus (SMK-MKP)
Obecný úrad
č. 22, Baloň, 93008
Kontakt
Tel: 031/5541204
Fax: 031/5542117
Pošta: 93008 Čiližská Radvaň
Obyvateľov 749
Mužov / Žien 356 / 393
Rozloha 16 km2
Hustota 47 oby/km2
Nadmorská výška 111 m.n.m.
Prvá zmienka 1252
Okres Okres Dunajská Streda
Kraj Trnavský kraj
Aktívnych organizácií 105
Všetkých organizácií 189
Loading

Základné údaje

Leží v Podunajskej nížine v južnej časti Žitného ostrova, vedľa hlavnej cesty spájajúcej Veľký Meder s hraničnou obcou Medveďovom. Najstaršia písomná správa vo forme Bolon sa zachovala z r. 1252, keď patrila do majetkového komplexu kostola v Győri. Počas stredoveku patrila k Rábskej kapitule, zdá sa, že boli oslobodení od platenia desiatkov a daní, keďže kráľ Matej Korvín vo výsadnej listine z r. 1453 túto výsadu potvrdil. Ich povinnosťou však bolo zvoniť v biskupskom kostole v Győri. Spod tejto povinnosti sa obyvatelia obce vykúpili až v 18. stor. Obyvatelia obce sa zaoberali najmä rybolovom. V r. 1869 žilo 718 obyvateľov. Najvýznamnejšou pamiatkou je klasicistický kostol, ktorý bol postavený na mieste staršieho kostola v r. 1835. Kostol Navštívenia Panny Márie je vybavený zariadením z čias stavby kostola, socha Madony je však staršia, pochádza z konca 18 stor.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30