Mesto Galanta - Štatistiky a grafy

2127-galanta
Peter Paška (NEKA)
Mestský úrad
Mierové nám. 940/1, Galanta, 92401
Kontakt
Tel: 031/7884301
Fax: 031/7803592
Pošta: 92401 Galanta 1
Obyvateľov 15 063
Mužov / Žien 7 301 / 7 762
Rozloha 33 km2
Hustota 473 oby/km2
Nadmorská výška 119 m.n.m.
Prvá zmienka 1237
Okres Okres Galanta
Kraj Trnavský kraj
Aktívnych organizácií 3 023
Všetkých organizácií 5 244
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
21,06% úplné stredné odborné (s maturitou) - 3 172
14,88% základné - 2 242
13,8% učňovské (bez maturity) - 2 079
12,34% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 1 859
12,06% bez školského vzdelania - 1 817
10,87% stredné odborné (bez maturity) - 1 638
5,72% úplné stredné všeobecné - 862
3,37% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 507
2,91% vyššie odborné vzdelanie - 439
2,42% vysokoškolské bakalárske - 364
0,66% vysokoškolské doktorandské - 99
0,4% nezistené - 60
Zobraziť celú tabuľku
57,17% Rímskokatolícka cirkev - 8 612
19,8% bez vyznania - 2 983
14,48% nezistené - 2 181
4,88% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 735
1,26% Reformovaná kresťanská cirkev - 190
0,6% iné - 91
0,44% Evanjelická cirkev metodistická - 67
0,44% Kresťanské zbory - 66
0,39% Apoštolská cirkev - 58
0,35% Gréckokatolícka cirkev - 53
0,23% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 34
0,17% Pravoslávna cirkev - 26
0,07% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 11
0,04% Cirkev československá husitská - 6
0,03% Bratská jednota baptistov - 5
0,03% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 5
0,03% Cirkev bratská - 4
0,02% Starokatolícka cirkev - 3
0,02% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 3
0,02% Novoapoštolská cirkev - 3
0,01% Bahájske spoločenstvo - 2
Zobraziť celú tabuľku
58,64% slovenská - 8 833 30,69% maďarská - 4 623 9,94% nezistená - 1 497 0,48% česká - 73
0,21% rómska - 32 0,17% ostatné - 26 0,06% nemecká - 9 0,05% ukrajinská - 8
0,05% bulharská - 8 0,04% židovská - 6 0,03% chorvátska - 5 0,03% poľská - 5
0,03% srbská - 4 0,02% moravská - 3 0,02% ruská - 3 0,02% rusínska - 3
Zobraziť celú tabuľku
56,91% slovenský - 8 573 32,01% maďarský - 4 822 10,36% nezistený - 1 561 0,48% český - 72
0,24% rómsky - 36 0,07% poľský - 10 0,06% ruský - 9 0,05% ukrajinský - 8
0,05% španielsky - 7 0,04% rumunský - 6 0,04% jidiš - 6 0,04% ostatný - 6
0,03% rusínsky - 4 0,03% nemecký - 4 0,03% posunková reč - 4 0,02% srbský - 3
0,01% taliansky - 2 0,01% arabský - 2 0,01% francúzsky - 1 0,01% chorvátsky - 1
0,01% albánsky - 1 0,0% anglický - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% bulharský - 0
0,0% grécky - 0
Zobraziť celú tabuľku
68,04% slovenský - 10 249 17,44% maďarský - 2 627 13,01% nezistený - 1 959 0,91% ostatný - 137
0,48% anglický - 72 0,23% český - 35 0,21% nemecký - 32 0,05% rómsky - 7
0,03% posunková reč - 4 0,03% poľský - 4 0,01% španielsky - 2 0,01% taliansky - 2
0,01% ruský - 2 0,01% francúzsky - 1 0,01% jidiš - 1 0,01% bulharský - 1
0,01% rusínsky - 1 0,01% rumunský - 1 0,01% srbský - 1 0,0% ukrajinský - 0
0,0% arabský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% grécky - 0
Zobraziť celú tabuľku
55,33% slovenský - 8 334 27,35% maďarský - 4 120 16,47% nezistený - 2 481 0,46% ostatný - 69
0,18% rómsky - 27 0,17% český - 26 0,15% anglický - 22 0,1% nemecký - 15
0,06% poľský - 9 0,05% španielsky - 8 0,05% ruský - 7 0,03% posunková reč - 4
0,03% rumunský - 4 0,02% jidiš - 3 0,02% srbský - 3 0,01% taliansky - 2
0,01% rusínsky - 1 0,01% ukrajinský - 1 0,01% chorvátsky - 1 0,01% bulharský - 1
0,0% grécky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% arabský - 0
0,0% albánsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
55,5% Áno - 8 360 24,79% Nie - 3 734 20,21% Nezistené - 3 044
Zobraziť celú tabuľku
49,33% Áno - 7 430 28,63% Nie - 4 313 22,54% Nezistené - 3 395
Zobraziť celú tabuľku
52,23% Áno - 7 867 27,09% Nie - 4 080 21,18% Nezistené - 3 191
Zobraziť celú tabuľku
41,05% Áno - 6 184 34,95% Nie - 5 264 24,5% Nezistené - 3 690
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.