Obec Pleš - Základné informácie o obci

0-empty
Dorota Molnárová (MOST - HÍD)
Obecný úrad
č. 7, Pleš, 98531
Kontakt
Tel: 047/4399841, 0917/674482
Pošta: 98531 Rapovce
Obyvateľov 218
Mužov / Žien 106 / 112
Rozloha 9 km2
Hustota 22 oby/km2
Nadmorská výška 223 m.n.m.
Prvá zmienka 1246
Okres Okres Lučenec
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 23
Všetkých organizácií 56
Loading

Základné údaje

Leží v Z časti Cerovej vrchoviny v doline Mučínskeho potoka. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1246 ako Pelys. Chotár tvoria treťohorné pieskovce a pyroklastiká ryodacitov. Tu pramení Plešiansky potok (Mučínsky). Lesy sú nesúvislé dubové, hrabové a agátové. Vyskytuje sa tu poľná zver. V lokalite obce sa našiel mohylový násyp z mladšej doby kamennej. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a chovom oviec. Obec bola v r. 1397 farnosťou. Dominantou obce je klas. rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla z r. 1829 s pôvodným zvonom z r. 1693. V súčasnosti sa v obci nachádza verejná knižnica a futbalové ihrisko.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30