Obec Pleš - Štatistiky a grafy

0-empty
Dorota Molnárová (MOST - HÍD)
Obecný úrad
č. 7, Pleš, 98531
Kontakt
Tel: 047/4399841, 0917/674482
Pošta: 98531 Rapovce
Obyvateľov 218
Mužov / Žien 106 / 112
Rozloha 9 km2
Hustota 22 oby/km2
Nadmorská výška 223 m.n.m.
Prvá zmienka 1246
Okres Okres Lučenec
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 23
Všetkých organizácií 56
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
18,81% úplné stredné odborné (s maturitou) - 41
16,51% učňovské (bez maturity) - 36
15,14% základné - 33
15,14% bez školského vzdelania - 33
11,47% stredné odborné (bez maturity) - 25
9,17% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 20
5,05% nezistené - 11
3,67% úplné stredné všeobecné - 8
3,21% vysokoškolské bakalárske - 7
1,38% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 3
0,46% vysokoškolské doktorandské - 1
0,0% vyššie odborné vzdelanie - 0
Zobraziť celú tabuľku
78,9% Rímskokatolícka cirkev - 172
15,14% nezistené - 33
3,21% bez vyznania - 7
2,29% Kresťanské zbory - 5
0,46% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 1
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Gréckokatolícka cirkev - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% iné - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
47,71% slovenská - 104 38,07% maďarská - 83 11,47% rómska - 25 2,29% nezistená - 5
0,46% ostatné - 1 0,0% česká - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% poľská - 0
0,0% chorvátska - 0 0,0% srbská - 0 0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0
0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0 0,0% ukrajinská - 0 0,0% rusínska - 0
Zobraziť celú tabuľku
51,83% slovenský - 113 42,2% maďarský - 92 3,21% nezistený - 7 2,29% rómsky - 5
0,46% ostatný - 1 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% francúzsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
54,59% slovenský - 119 23,85% maďarský - 52 19,72% nezistený - 43 0,92% ostatný - 2
0,46% anglický - 1 0,46% český - 1 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% arabský - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% ukrajinský - 0
0,0% nemecký - 0
Zobraziť celú tabuľku
41,28% maďarský - 90 35,32% slovenský - 77 22,94% nezistený - 50 0,46% ostatný - 1
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% rómsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
35,78% Nezistené - 78 33,49% Áno - 73 30,73% Nie - 67
Zobraziť celú tabuľku
39,45% Nezistené - 86 35,78% Nie - 78 24,77% Áno - 54
Zobraziť celú tabuľku
35,32% Nie - 77 34,86% Nezistené - 76 29,82% Áno - 65
Zobraziť celú tabuľku
40,37% Nezistené - 88 36,24% Nie - 79 23,39% Áno - 51
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.