Obec Abovce - Základné informácie o obci

221-abovce
Irena Hanobiková (SMK-MKP)
Obecný úrad
č. 99, Abovce, 98044
Kontakt
Tel: 047/5594111
Fax: 047/5594181
Pošta: 98044 Lenartovce
Obyvateľov 620
Mužov / Žien 317 / 303
Rozloha 8 km2
Hustota 75 oby/km2
Nadmorská výška 159 m.n.m.
Prvá zmienka 1339
Okres Okres Rimavská Sobota
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 30
Všetkých organizácií 68
Loading

Základné údaje

Ležia v južnej časti Rimavskej kotliny na ľavostrannej nive a terase rieky Slaná. Obec je doložená r. 1339 ako vlastníctvo Abovcov, ale je staršieho pôvodu. Názvy obce: 1339 Abafalwa; 1920 Abovce; maď. Abafalu. R. 1427 tu bolo spísaných 23 port. Po r. 1566 bola poplatná Turkom, za morových epidémií v prvej polovici 18. stor. spustla. V 16. a 17. stor. bola vlastníkom obce rodina Várkonyi, neskôr rodina Kevicky a po r. 1848 rodina Molnárová. R. 1828 mala 66 domov, v ktorých žilo 480 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a ovocinárstvom. Koncom 19. stor. tu tkali preberané tkaniny s výrazným geometrickým ornamentom. Najstaršou kultúrnou pamiatkou je klasicistický kaštieľ s barokovými prvkami postavený v roku 1810. V obci sa nachádza materská škola, kultúrny dom, futbalové ihrisko, obchod, pohostinstvo.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30