Obec Čerenčany - Základné informácie o obci

226-cerencany
Zuzana Študencová (NEKA)
Obecný úrad
S. Kollára 33, Čerenčany, 97901
Kontakt
Tel: 047/5811807
Fax: 047/5811808
Pošta: 97901 Rimavská Sobota 1
Obyvateľov 548
Mužov / Žien 271 / 277
Rozloha 5 km2
Hustota 105 oby/km2
Nadmorská výška 214 m.n.m.
Prvá zmienka 1334
Okres Okres Rimavská Sobota
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 64
Všetkých organizácií 133
Loading

Základné údaje

Obec leží na juhu Slov. rudohoria na nive Rimavy. Chotár tvoria riečne uloženiny a na pahorkatine sprašové hliny. V dubových lesoch žije jašterica zelená. Nálezy z doby bronzovej. Zmienka o obci: r. 1334 Cherenchen - banícka osada, bola majetkom arcibiskupa v Kalocsi, v 15. stor. patrila hradu Hajnáčka, neskôr rôznym zemepánom. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., hrnčiarstvom a debnárstvom, v 19. stor. aj záhradníctvom, povozníctvom pre mešťanov. Bol tu mlyn a majer. V 1. pol. 20. stor. tu tkali plátno a handričkové pokrovce. Kostol ev. klas. (1826-1831), post. na základoch tolerančného, fara (1865), zborová sieň (1977). 15. 2. 1643 tu Turci porazili cisárske vojsko. Pôsobil tu Samo Kollár (1769-1836) - farár, historik. Kúria klas. z r. 1860. Je tu reedukačný detský domov.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30