Obec Čerenčany - Štatistiky a grafy

226-cerencany
Zuzana Študencová (NEKA)
Obecný úrad
S. Kollára 33, Čerenčany, 97901
Kontakt
Tel: 047/5811807
Fax: 047/5811808
Pošta: 97901 Rimavská Sobota 1
Obyvateľov 548
Mužov / Žien 271 / 277
Rozloha 5 km2
Hustota 105 oby/km2
Nadmorská výška 214 m.n.m.
Prvá zmienka 1334
Okres Okres Rimavská Sobota
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 64
Všetkých organizácií 133
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
23,54% úplné stredné odborné (s maturitou) - 129
13,5% základné - 74
13,14% učňovské (bez maturity) - 72
10,95% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 60
10,77% bez školského vzdelania - 59
9,31% stredné odborné (bez maturity) - 51
6,75% úplné stredné všeobecné - 37
3,83% vysokoškolské bakalárske - 21
3,65% nezistené - 20
2,37% vyššie odborné vzdelanie - 13
2,01% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 11
0,55% vysokoškolské doktorandské - 3
Zobraziť celú tabuľku
47,45% Rímskokatolícka cirkev - 260
24,27% bez vyznania - 133
14,6% nezistené - 80
11,68% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 64
1,28% Reformovaná kresťanská cirkev - 7
0,36% iné - 2
0,36% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 2
0,18% Evanjelická cirkev metodistická - 1
0,18% Gréckokatolícka cirkev - 1
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
Zobraziť celú tabuľku
83,76% slovenská - 459 11,86% nezistená - 65 3,65% maďarská - 20 0,55% česká - 3
0,18% rómska - 1 0,18% poľská - 1 0,18% moravská - 1 0,0% ostatné - 0
0,0% chorvátska - 0 0,0% srbská - 0 0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0
0,0% rusínska - 0 0,0% bulharská - 0 0,0% ukrajinská - 0 0,0% nemecká - 0
Zobraziť celú tabuľku
82,48% slovenský - 452 12,23% nezistený - 67 4,2% maďarský - 23 1,09% český - 6
0,18% rómsky - 1 0,18% poľský - 1 0,0% nemecký - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
84,85% slovenský - 465 13,32% nezistený - 73 1,09% anglický - 6 0,55% maďarský - 3
0,36% český - 2 0,18% ostatný - 1 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% arabský - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% ukrajinský - 0
0,0% nemecký - 0
Zobraziť celú tabuľku
77,01% slovenský - 422 20,62% nezistený - 113 2,01% maďarský - 11 0,18% rómsky - 1
0,18% český - 1 0,18% španielsky - 1 0,18% taliansky - 1 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% ostatný - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% ukrajinský - 0 0,0% vietnamský - 0
0,0% nemecký - 0
Zobraziť celú tabuľku
60,4% Áno - 331 23,91% Nie - 131 16,06% Nezistené - 88
Zobraziť celú tabuľku
51,82% Áno - 284 30,11% Nie - 165 18,43% Nezistené - 101
Zobraziť celú tabuľku
54,93% Áno - 301 28,65% Nie - 157 16,79% Nezistené - 92
Zobraziť celú tabuľku
43,43% Áno - 238 36,68% Nie - 201 20,26% Nezistené - 111
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.