Obec Štvrtok na Ostrove - Základné informácie o obci

2315-stvrtok-na-ostrove
Péter Őry (SMK-MKP)
Obecný úrad
č. 454, Štvrtok na Ostrove, 93040
Kontakt
Tel: 031/5693501
Fax: 031/5693524
Pošta: 93040 Štvrtok na Ostrove
Obyvateľov 1 772
Mužov / Žien 862 / 910
Rozloha 13 km2
Hustota 136 oby/km2
Nadmorská výška 128 m.n.m.
Prvá zmienka 1240
Okres Okres Dunajská Streda
Kraj Trnavský kraj
Aktívnych organizácií 246
Všetkých organizácií 439
Loading

Základné údaje

Leží v Podunajskej nížine v západnej časti Žitného ostrova. Obec sa spomína pod názvom Cheturthuc v r. 1217. V prvej polovici tohto stor. sa v obci usídlili Nemci, preto sa v r. 1240 vyskytuje pod názvom Leupsdorf. Už v 14. stor. patril medzi mestečká, z 15 stor. sa zachovali správy o existencií tunajších cechov. Jeho jarmočné právo bolo potvrdené v 16. stor. Ľudovítom II. a Rudolfom II. V prvej polovici 16. stor. tu mali majetky Serédyovci a Amadeovci. Neskôr medzi zemepánmi nachádzame Apponyiovcov, Pálffyovcov a v 19. stor. tu významnejšie majetky mal aj gróf Wiener-Welten. Obec v r. 1869 mala 848 obyvateľov.

Medzi najvzácnejšie pamiatky nielen obce, ale celého regiónu patrí románsky kostol sv. Jakuba., postaveného v 13. stor. Okrem románskeho portálu a veže kostola pozornosť si zasluhuje epitaf Michala Méreyho, krajinského hodnostára a učenca z r. 1572.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30