Obec Banka - Základné informácie o obci

2318-banka
Tatiana Julinyová (NEKA)
Obecný úrad
Topoľčianska cesta 23, Banka, 92101
Kontakt
Tel: 033/7745177, 7718829
Fax: 033/7718830
Pošta: 92101 Piešťany 1
Obyvateľov 2 147
Mužov / Žien 1 082 / 1 065
Rozloha 8 km2
Hustota 254 oby/km2
Nadmorská výška 177 m.n.m.
Prvá zmienka 1241
Okres Okres Piešťany
Kraj Trnavský kraj
Aktívnych organizácií 341
Všetkých organizácií 506
Loading

Základné údaje

Obec leží v bezprostrednom susedstve Piešťan a termálnych prameňov na ľavom brehu Váhu. Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1292 pod názvom Banya. Najstaršie osídlenie v chotári obce je z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. V obci bolo zistené a čiastočne preskúmané aj sídlisko a pohrebisko z mladšej a neskorej doby bronzovej, nálezy z doby rímskej i včasného a vrcholného stredoveku. Do katastra obce historici lokalizujú aj hrad Bana, ktorý sa spomína v Anonymovej kronike zo začiatku 13. stor. V r. 1973 až 1995 bola Banka zlúčená s Piešťanmi. Pamiatky v obci sú rim. kat. kostol sv. Martina z 13. stor. (prestavaný r. 1931) a menší klasicistický kaštielik (zač. 19. stor.). Na hist. pečati, ktorú obec používala, sa objavuje motív sv. Martina na koni, pred ktorým stojí žobrák (1720), na inej pečati (1784) je to jeleň a nápis PDB (Pečať Dediny Banka). Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., v minulosti aj vinohradníctvom a v polovici 17. stor. sa v obci uvádza mlyn. Termálne pramene sa v minulosti v určitých obdobiach nachádzali aj na ľavom brehu Váhu (na strane Banky). Koncom 19. a v 20. stor. nachádzali zamestnanie aj v piešťanských kúpeľoch. Obec je v súčasnosti turisticky navštevovaná, nachádza sa tu viacero rekreačných zariadení a lyžiarska trať s vlekom v lokalite Ahoj. Vznikli tu i viaceré súkromné firmy, ale obyvatelia pracujú aj v Piešťanoch.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30