Obec Babín - Najčastejšie priezviská

0-empty
Martin Matys (NEKA)
Obecný úrad
č. 50, Babín, 02952
Kontakt
Tel: 043/5577207
Fax: 043/5577221
Pošta: 02952 Hruštín
Obyvateľov 1 414
Mužov / Žien 708 / 706
Rozloha 17 km2
Hustota 81 oby/km2
Nadmorská výška 688 m.n.m.
Prvá zmienka 1564
Okres Okres Námestovo
Kraj Žilinský kraj
Aktívnych organizácií 182
Všetkých organizácií 383
Loading
Babinský (72), Kurčina (67), Babinská (65), Kurčinová (55), Janidžárová (31), Janidžár (29), Adamica (22), Brnkaľáková (20), Škunta (20), Škuntová (19), Gábor (18), Bohucký (17), Jurkyová (17), Adamicová (16), Brnkaľák (16), Gáborová (16), Kukla (15), Líška (15), Brníková (12), Nutta (12), Nuttová (12), Kuklová (11), Líšková (11), Ľubová (11), Slameník (11), Bohucká (10), Frančáková (10), Fuckulák (10), Jurký (10), Slameníková (10), Červeň (9), Frčo (9), Juričáková (9), Kubeková (9), Matisová (9), Matysová (9), Paľo (9), Barťáková (8), Brník (8), Frančák (8), Fuckuláková (8), Juričák (8), Jurky (8), Kunocha (8), Lipničan (8), Lipničanová (8), Ľuba (8), Šillák (8), Frčová (7), Jucha (7), Kotúľ (7), Kotúľová (7), Kubek (7), Mizeráková (7), Paľová (7), Paško (7), Barťák (6), Bukovský (6), Červeňová (6), Genšor (6), Hrbka (6), Ištvánová (6), Juchová (6), Jurkýová (6), Kunochová (6), Kurtulíková (6), Matys (6), Taraba (6), Vraňák (6), Genšorová (5), Kytka (5), Laťák (5), Martinčáková (5), Matis (5), Mikuláš (5), Rošťáková (5), Šilláková (5), Sopko (5), Tarabová (5), Tysoňová (5), Vraňáková (5), Bečková (4), Bukovská (4), Klimčík (4), Kubaľák (4), Kurtulík (4), Margetín (4), Michalčíková (4), Mikulášová (4), Paľovčík (4), Palovčíková (4), Polečová (4), Siváňová (4), Somorčík (4), Svitek (4), Sviteková (4), Svýba (4), Szilvási (4), Trnka (4), Trnková (4), Badinová (3), Bugan (3), Chudiak (3), Furinda (3), Hojo (3), Hriňová (3), Hurák (3), Hutirová (3), Ištván (3), Kubasová (3), Kurnota (3), Laťáková (3), Majda (3), Ončáková (3), Paľovčíková (3), Polčic (3), Rambalová (3), Šalata (3), Šalatová (3), Slanický (3), Smidžár (3), Somorčíková (3), Špitál (3), Špitálová (3), Šroba (3), Strapec (3), Záňová (3), Zápotočná (3)
Zoznam predstavuje najčastejšie priezviská v danom meste/obci a nemusí obsahovať všetky priezviská. Databáza priezvisk na Slovensku P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998. Viac informácií