Obec Babín - Štatistiky a grafy

0-empty
Martin Matys (NEKA)
Obecný úrad
č. 50, Babín, 02952
Kontakt
Tel: 043/5577207
Fax: 043/5577221
Pošta: 02952 Hruštín
Obyvateľov 1 414
Mužov / Žien 708 / 706
Rozloha 17 km2
Hustota 81 oby/km2
Nadmorská výška 688 m.n.m.
Prvá zmienka 1564
Okres Okres Námestovo
Kraj Žilinský kraj
Aktívnych organizácií 182
Všetkých organizácií 383
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
22,07% bez školského vzdelania - 312
21,36% základné - 302
15,21% stredné odborné (bez maturity) - 215
14,36% úplné stredné odborné (s maturitou) - 203
13,65% učňovské (bez maturity) - 193
3,11% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 44
2,62% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 37
2,4% nezistené - 34
2,05% úplné stredné všeobecné - 29
1,84% vysokoškolské bakalárske - 26
0,5% vyššie odborné vzdelanie - 7
0,07% vysokoškolské doktorandské - 1
Zobraziť celú tabuľku
95,69% Rímskokatolícka cirkev - 1 353
2,48% nezistené - 35
0,64% bez vyznania - 9
0,42% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 6
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Gréckokatolícka cirkev - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% iné - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
96,89% slovenská - 1 370 1,91% nezistená - 27 0,42% poľská - 6 0,0% rusínska - 0
0,0% ukrajinská - 0 0,0% česká - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% chorvátska - 0
0,0% srbská - 0 0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0 0,0% moravská - 0
0,0% bulharská - 0 0,0% ostatné - 0 0,0% rómska - 0 0,0% maďarská - 0
Zobraziť celú tabuľku
96,75% slovenský - 1 368 1,91% nezistený - 27 0,35% poľský - 5 0,21% maďarský - 3
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0
0,0% rómsky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0
0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% arabský - 0
0,0% rusínsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
95,54% slovenský - 1 351 3,18% nezistený - 45 0,14% ostatný - 2 0,14% maďarský - 2
0,07% poľský - 1 0,07% anglický - 1 0,07% nemecký - 1 0,0% jidiš - 0
0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% francúzsky - 0
0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0
0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0
0,0% arabský - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0
0,0% chorvátsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
93,21% slovenský - 1 318 5,59% nezistený - 79 0,14% ostatný - 2 0,14% maďarský - 2
0,07% poľský - 1 0,07% anglický - 1 0,0% nemecký - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% arabský - 0 0,0% rusínsky - 0 0,0% ukrajinský - 0
0,0% český - 0
Zobraziť celú tabuľku
56,01% Áno - 792 36,14% Nie - 511 7,07% Nezistené - 100
Zobraziť celú tabuľku
46,53% Nie - 658 44,13% Áno - 624 8,56% Nezistené - 121
Zobraziť celú tabuľku
51,27% Áno - 725 40,31% Nie - 570 7,64% Nezistené - 108
Zobraziť celú tabuľku
52,97% Nie - 749 36,7% Áno - 519 9,55% Nezistené - 135
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.