Obec Biely Kostol - Základné informácie o obci

2461-biely-kostol
Pavol Kováč (NEKA)
Obecný úrad
Pionierske nám.1, Biely Kostol, 91707
Kontakt
Tel: 033/5522800
Fax: 033/5332879
Pošta: 91934 Biely Kostol
Obyvateľov 1 545
Mužov / Žien 773 / 772
Rozloha 2 km2
Hustota 592 oby/km2
Nadmorská výška 153 m.n.m.
Prvá zmienka 1332
Okres Okres Trnava
Kraj Trnavský kraj
Aktívnych organizácií 201
Všetkých organizácií 344
Loading

Základné údaje

Nachádza sa 4 km od Trnavy a za celej svojej existencie mal veľa hos­po­dár­skych, politických aj kultúrnych kontaktov s Trnavou a často zdieľal aj jej osud. Obec bola osídlená už v neolite, o čom svedčí sídlisko volútovej kultúry. Nachádza sa tu sídlisko z doby po Veľkej Morave. Obec s farou sa prvýkrát spomína v rokoch 1332 - 37 v sú­pise pápežských desiatkov. Biely Kostol zmenil v stredoveku viac ráz svojho majiteľa. V roku 1387 bol majetkom zemianskej rodiny z Lefantoviec. V roku 1497 daroval Benedikt z Lefantoviec polovicu tohto majetku Jurajovi Čechovi a Jánovi Ruebenthurstovi. Tí darovali svoje podiely v Bielom Kostole trnavským klariskám. Donáciou Vladislava II. sa r. 1493 stal vlastníkom Bieleho Kostola Peter, gróf zo Sv. Jura a Pezinka. Začiatkom 17. stor. patril Biely Kostol Eszterházyovcom, ktorí ho v roku 1630 darovali trnavským jezuitom. Tí tu r. 1719 postavili letné sídlo nazývané Albanus (podľa jezuitskej vily neďaleko Ríma) a prestavali pôvodnú budovu kaštieľa. Kaštieľ ohradili múrom s bránou orientovanou smerom ku kostolu. V roku 1711 obec vyhorela. Po r. 1768, keď vstúpil do platnosti nový tereziánsky urbár, patril Biely Kostol aj naďalej trnavským jezuitom. V roku 1773, keď bola rehoľa zrušená, odkúpil majetky v Bielom Kostole Anton Brunswick z Dolnej Krupej. V roku 1715 mala obec 11 daňovníkov, v roku 1828 31 domov a 229 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohosp. a tkáčstvom. Nachádza sa tu barokový kaštieľ z r. 1719, rím. kat. kostol, pôvodne starší, v roku 1721 zbarokizovaný a v roku 1957 úplne prestavaný. Kaplnky pochádzajú z r. 1739 a 1740.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30