Obec Balog nad Ipľom - Základné informácie o obci

0-empty
Peter Bálint (NEKA)
Obecný úrad
Hlavná 75, Balog nad Ipľom, 99111
Kontakt
Tel: 047/4885117
Fax: 047/4885131
Pošta: 99111 Balog nad Ipľom
Obyvateľov 838
Mužov / Žien 399 / 439
Rozloha 8 km2
Hustota 104 oby/km2
Nadmorská výška 135 m.n.m.
Prvá zmienka 1232
Okres Okres Veľký Krtíš
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 110
Všetkých organizácií 204
Loading

Základné údaje

Obec leží na pravom brehu rieky Ipeľ, pri štátnej hranici s Maďarskou republikou, 32 km JZ od Veľkého Krtíša. Prvá písomná zmienka (Bolug) je z r. 1232 ako majetok zvolenského hradu. Najstaršia zmienka o mlyne je z r. 1508 a v 19. stor. sa tu varilo pivo. Obyvatelia sa živili poľnohosp., chovom dobytka a vinohradníctvom, pracovali v priem. podnikoch mimo obce. V súčasnosti sú v obci menšie súkr. firmy a poľnohosp. družstvo. Kultúrna pamiatka rím. kat. kostol sv. Mikuláša biskupa, pôvodne románsky, bol v 2. polovici 13. stor. prestavaný a v 18. stor. barokizovaný, ohradený obranným múrom so strieľňami. Na veži kostola je pozlátená koruna s krížom. Kaplnka a drevená zvonica je z 18. stor. Pamätná tabuľa oslobodenia obce v r. 1945. V obci je pošta, zdravotné stredisko, ZŠ, MŠ, obchody.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30