Obec Oravský Biely Potok - Základné informácie o obci

2603-oravsky-biely-potok
Ján Kaššák (NEKA)
Obecný úrad
č. 132, Oravský Biely Potok, 02742
Kontakt
Tel: 043/5395411, 5321800
Fax: 043/5321800
Pošta: 02742 Podbiel
Obyvateľov 711
Mužov / Žien 350 / 361
Rozloha 18 km2
Hustota 36 oby/km2
Nadmorská výška 649 m.n.m.
Prvá zmienka 1567
Okres Okres Tvrdošín
Kraj Žilinský kraj
Aktívnych organizácií 117
Všetkých organizácií 221
Loading

Základné údaje

Leží v pohorí Skorušina, v doline Studeného potoka, 6 km od centra turistického ruchu - Zuberca. Valaská obec bola založená v polovici 16. stor. v drsných, neúrodných miestach a hustých lesoch. Najstaršia písomná zmienka je z r. 1546. Počas kuruckých vojen bola dedina opustená, zaľudňovala sa po r. 1690. Obyvatelia sa zaoberali kamenárstvom, tesali mlynský kameň, kvádre i dlažbu. Bielopotockí kamenári v 18. - 19. stor. vyrábali kamenné kríže so sochami svätcov, ich umenie je na Slaníckom ostrove i na cintorínoch. Zaoberali sa aj sklárstvom, hrnčiarstvom, tkáčstvom, výrobou náradia a papiera. Urbár založili v r. 1866. Mnoho ľudí sa z obce vysťahovalo za prácou do Ameriky. V súčasnosti sa obec zameriava na rozvoj CR v rámci programu VEZUW. Je členom Euroregiónu Tatry. Šport. podujatie: Bielopotocký horizont. V obci prevažuje lesná a poľnohospodárska výroba, poľnohospodársku pôdu užíva PD Nižná. Obcou prechádza št. cesta 2/584. Obec má dostatok kvalitného bieleho pieskovca, v rámci rozvojového programu chce obnoviť kameňolom a vytvoriť areál sympózií. Folklórne tradície zachováva FS Osľárik a Ženská spevácka skupina. Podujatie: Podroháčske folklórne slávnosti. Pamätihodnosti: rím. kat. kostol sv. Štefana z r. 1798, 13 kamenných krížov so sochami svätcov, zrubové drevenice. Osobnosti: J. Bielopotocký, A. Bielopotocký, M. Mrkva, Š. Šmálik.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30