Obec Abramová - Základné informácie o obci

0-empty
Milan Černák (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 8, Abramová, 03822
Kontakt
Tel: 043/4962142
Fax: 043/4962142
Pošta: 03822 Slovenské Pravno
Obyvateľov 197
Mužov / Žien 89 / 108
Rozloha 12 km2
Hustota 14 oby/km2
Nadmorská výška 478 m.n.m.
Prvá zmienka 1400
Okres Okres Turčianske Teplice
Kraj Žilinský kraj
Aktívnych organizácií 25
Všetkých organizácií 35
Loading

Základné údaje

Leží v JZ časti Turčianskej kotliny pod V úpätím lúčanskej Malej Fatry. Pravdepodobne ešte pred r. 1313 sa uskutočnila deľba majetku Polerieky medzi vnukmi Alberta a to medzi Abrahámom a jeho bratom Andrejom. Abrahám si už začiatkom 14. stor. na svojom, z Polerieky vydelenom majetku postavil kúriu, ktorú Donč v r. 1313 nazýva Abrahamovým majetkom. Okolo jeho kúrie postupne vznikla kuriálna obec. V r. 1375 pri založení kaplnky sv. Kozmu a Damiána sa Juraj a Tomáš, synovia Abraháma označujú prídomkom z Polerieky. Až v r. 1404 sa obec nazýva Abrahámova. Z r. 1639 sú doložené dve kúrie, vidovská a madočianska. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohosp., povozníctvom, prácou v lesoch a na miestnom veľkostatku. Štátny majetok bol založený v r. 1948, JRD v r. 1952. Časť obce, Laclavá, vznikla na území, ktoré venoval Belo IV. v r. 1250 Pivkovým synom. V 15. a 16. stor. sa osídlenie prenieslo od cesty vedúcej z Pravna bližšie k Turcu. Tu mali kúrie potomkovia Veliča a Lacka, ktoré boli vybudované v JV časti Bobovníka. Bobovník a Laclavá existovali vedľa seba ako samostatné kuriálne osady. V r. 1534 sa však spomína len Laclavá. Prvý raz sa spomína ako Láclavá v r. 1401. Ranogotický kostol sv. Kozmu a Damiána v Abramovej je z 2. polovice 13. stor., prestavaný v 17. stor. a v r. 1927. V obci sa nachádzajú dve kúrie, baroková z 1. pol. 18. stor., upravená začiatkom 19. stor., druhá klasicistická zo začiatku 19. stor., v Laclavej sa nachádza torzo neskorogotickej kúrie z 1. pol. 16. stor., dve renesančné z 2. pol. 17. a zo začiatku 18. stor. a tri klasicistické zo začiatku 19. stor.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30