Obec Blatné - Základné informácie o obci

2703-blatne
Rastislav Pero (NEKA)
Obecný úrad
Šarfická 300/37, Blatné, 90082
Kontakt
Tel: 033/6459270, 6459511
Fax: 033/6459511
Pošta: 90082 Blatné pri Senci
Obyvateľov 1 674
Mužov / Žien 798 / 876
Rozloha 16 km2
Hustota 103 oby/km2
Nadmorská výška 137 m.n.m.
Prvá zmienka 1245
Okres Okres Senec
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 205
Všetkých organizácií 357
Loading

Základné údaje

Leží v západnej časti Podunajskej nížiny. Juhovýchodná rovinná časť chotára je na nive potoka Sisek, tečúceho pri obci, severozápadná pahorkatinná časť je na Trnavskej pahorkatine. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska s volútovou kultúrou a keramikou želiezovského typu, kostrové pohrebisko únětickej kultúry, sídlisko z ml. doby bronzovej, laténskej, rímskobarbarskej a hradištnej, kostrové pohrebisko z doby veľkomoravskej. Písomne sa obec spomína v r. 1245 (Sarfeo). Mala viacerých majiteľov, od 16. stor. patrila panstvu Svätý Jur. V r. 1556 - 80 tu palatín Illésházy usadil Chorvátov, ktorí sa vysťahovali zo svojej vlasti pred Turkami. Od 18. stor. tu bola stanica dostavníkovej pošty medzi Bernolákovom a Trnavou. Obyvatelia boli poľnohosp. a čiastočne vinohradníci. Za 1. ČSR našli obživu i na veľkostatku Arnolda Sonnenfelda Na zač. 20. stor. sa rozšírilo výšivkárstvo. Kostol sv. Vojtecha, pôv. got., sa spomína v r. 1390, barok. obnovený a ohradený bol v 18. stor., prefasádovaný v priebehu 19. a 20. stor. Prícestné sochy sv Jána Nepomuckého z r. 1737, sv. Floriána z r. 1811, Immaculaty z r. 1859 a sv. Urbana z r. 1870. V obci sa nachádza ešte jedna socha sv. Vendelína, ktorá sa spomína už v 18. stor.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30