Obec Hrádok - Základné informácie o obci

2909-hradok
Rastislav Beňo (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 149, Hrádok, 91633
Kontakt
Tel: 032/7776121
Fax: 032/7776217
Pošta: 91633 Hrádok nad Váhom
Obyvateľov 690
Mužov / Žien 348 / 342
Rozloha 24 km2
Hustota 27 oby/km2
Nadmorská výška 196 m.n.m.
Prvá zmienka 1426
Okres Okres Nové Mesto nad Váhom
Kraj Trenčianský kraj
Aktívnych organizácií 79
Všetkých organizácií 151
Loading

Základné údaje

Leží 12,5 km JV od Nového M. nad Váhom. Zvyšky slovanského hradiska z veľkomoravského obdobia. Nález kameňa s runovým písmom v lokalite Háj. Obec pod hradom Tematín sa spomína prvýkrát r. 1246 ako Harranuk. Existencia stredovekého obranného hrádku, odkiaľ obec odvodila svoje meno, doložená v listine z r. 1348 - malá pevnosť stála na strmej vyvýšenine, dodnes nazývanej Hradište. Kopaničiarske osídlenie obce už v 16. stor. valašskými kolonistami, keď Tematín patril Thurzovcom. Trvalo obývané boli: Balšanova kopanica, Horňákova kopanica, Pavlusova, Lackova, Škudlova, i Papierna dolina, kde v 19. stor. existovala papiereň. Mikuláš Bercsényi, priateľ a hlavný veliteľ vojsk Františka Rákócziho II. sa na Tematíne narodil (1665). Za povstania cisárske vojská hrad v r. 1710 dobyli a spustošili, odvtedy v ruinách. Dnes prístup na hrad z Hrádku alebo menej náročnou trasou z Bezovca, turistického strediska. V obci sa nachádza barokovo - klasicistický kostol Nanebovzatia Panny Márie, z r. 1729, na mieste staršieho kostola. Cyklotrasa Hrádockou dolinou, rozvoj regiónu pomocou agroturistiky. V obci PD, pošta.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30