Obec Babiná - Základné informácie o obci

310-babina
Jana Gregušová (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 97, Babiná, 96264
Kontakt
Tel: 045/5384116
Fax: 045/5384225
Pošta: 96261 Dobrá Niva
Obyvateľov 545
Mužov / Žien 276 / 269
Rozloha 22 km2
Hustota 23 oby/km2
Nadmorská výška 418 m.n.m.
Prvá zmienka 1254
Okres Okres Zvolen
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 65
Všetkých organizácií 114
Loading

Základné údaje

Leží na rozhraní Štiavnických vrchov, Pliešovskej kotliny a Krupinskej planiny. Kotlina je odlesnená, v západnej časti sú bukové a dubové lesy. Nájdený materiál z konca doby bronzovej a začiatku doby železnej potvrdzuje, že okolo r. 700 p. n. l. bolo bývalé hradisko "Pod múr" osídlené. Názvy obce: r. 1254 Babucseky; r. 1351 Balazeky; r. 1773 Babina; r. 1920 Babiná; maď. Bábaszék. Prvá písomná zmienka o Babinej pochádza z r. 1254, kedy bola obec vyňatá spod právomoci zvolenského župana a povýšená na mesto. Dostala mestské výsady ako banské mesto. V 13. stor. viedla popri Babinej známa stará kolonizačná cesta. Význam mestečka klesal. R. 1424 patrila panstvu Dobrá Niva, s ktorou mala najmä od 17. stor. za Esterházyovcov neustále spory pre narúšanie privilégií. V 2. pol 16. stor. bola poplatná Turkom, ktorí ju viackrát prepadli. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., boli oslobodení od robôt, ale ročne museli platiť 300 zlatých a odovzdávať časť úlovku zveriny. Medzi najstaršie pamiatky patrí rím. kat. kostol z polovice 13. stor. postavený v románskom slohu; románska kamenná krstiteľnica. Na veži má gotický zvon klasicistický z r. 1826.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30