Obec Bacúrov - Základné informácie o obci

328-bacurov
Katarína Zlámalová (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 75, Bacúrov, 96261
Kontakt
Tel: 045/5387125
Fax: 045/5387125
Pošta: 96261 Dobrá Niva
Obyvateľov 152
Mužov / Žien 76 / 76
Rozloha 9 km2
Hustota 16 oby/km2
Nadmorská výška 452 m.n.m.
Prvá zmienka 1255
Okres Okres Zvolen
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 34
Všetkých organizácií 51
Loading

Základné údaje

Leží v úvalinke severozápadného kúta Pliešovskej kotliny a Štiavnických vrchov. Povrch chotára tvorí široko rozliaty čadičový prúd. Bukové, dubové a hrabové lesy sú len na hrebeňoch vrchov. Názvy obce: r. 1255 Villa Bochorou; r. 1401 Bachúr; r. 1786 Batzurowa; r. 1920 Bacúr; r. 1927 Bacúrov; maď. Bacúr. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1255, kedy obec patrila panstvu Zvolen. Neskôr prešla do vlastníctva panstva Dobrá Niva, vlastnili ju aj viaceré zemianske rodiny, od 16. stor. patrila čiastočne i mestu Zvolen. V 16. stor. trpela tureckými nájazdmi. Tisíc krymských Tatárov 21. 10. 1599 spustošilo Bacúrov a potom odtiahlo na Ostrú Lúku. Veľa vytrpela aj za stavovských povstaní koncom 17. stor. V 19. stor. tu bola založená bryndziareň. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp., dobytkárstvom, najmä ovčiarstvom, a pletením košov. Ich výrobky zapĺňali trhy a jarmoky. Najobľúbenejšie boli v Ban. Štiavnici a okolí, kde baníci používali bacúrovské koše na vynášanie rudy. Najstaršou pamiatkou je rím. kat. kostol z 1567 pôvodne stredoveký, zbarokizovaný v r. 1790, prestavali ho r. 1970. Vnútorné zariadenie pochádza z konca 19. a zač. 20. stor. Veža má tri zvony z rokov 1501, 1680 a 1689. Účinkovali tu významní slovenskí buditelia: Andrej Trúchly - Sitniansky (1841 - 1916) a Karol A. Medvecký (1875 - 1937).
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30