Obec Kociha - Základné informácie o obci

337-kociha
Tatiana Klimová (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 27, Kociha, 98052
Kontakt
Tel: 047/5695136
Pošta: 98052 Hrachovo
Obyvateľov 213
Mužov / Žien 102 / 111
Rozloha 11 km2
Hustota 18 oby/km2
Nadmorská výška 248 m.n.m.
Prvá zmienka 1298
Okres Okres Rimavská Sobota
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 21
Všetkých organizácií 44
Loading

Základné údaje

Obec leží na juhu Slov. rudohoria v doline Rimavy. Tu tečie aj potok Kociha. Chotár tvoria porfýry a fylity, slienité íly a aluerity s vložkami pieskov a pieskovcov. Minerály hornín-magnetit, grafit, magnezit, uránová mineralizácia. Je tu minerálny prameň (zemito-železitá voda). Zalesnený chotár so zverou. Zmienka o obci r. 1298 Kechege, patrila Jánokyovcom a Jákoffyovcom. R. 1542 s názvom Keczege. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka a výrobou súsekov. Bol tu mlyn, výrobňa salajky a skláreň - v kocížskej doline (1787) - vyrábali tu duté a maľované sklo. Zaoberali sa aj drevospracovaním, ako o tom svedčí hist. obecný znak. Kostol ev. neskoroklas. (1856), obnovený r. 1910. Zvonica ľudová stavba (zvony 1899, 1926). Pamätník občanov zavraždených v SNP.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30