Obec Kociha - Blízke mestá a obce

337-kociha
Tatiana Klimová (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 27, Kociha, 98052
Kontakt
Tel: 047/5695136
Pošta: 98052 Hrachovo
Obyvateľov 213
Mužov / Žien 102 / 111
Rozloha 11 km2
Hustota 18 oby/km2
Nadmorská výška 248 m.n.m.
Prvá zmienka 1298
Okres Okres Rimavská Sobota
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 21
Všetkých organizácií 44
Loading

Mestá / obce v okolí podľa vzdialenosti

do 5 km - Obec Hrachovo
do 5 km - Obec Rimavské Zalužany
do 5 km - Obec Vyšný Skálnik
do 5 km - Obec Nižný Skálnik
do 10 km - Obec Lukovištia
do 10 km - Obec Rimavská Baňa
do 10 km - Obec Selce
do 10 km - Obec Lehota nad Rimavicou
do 10 km - Obec Babinec
do 10 km - Obec Kraskovo
do 10 km - Obec Veľké Teriakovce
do 15 km - Obec Rimavské Brezovo
do 15 km - Obec Čerenčany
do 15 km - Obec Drienčany
do 15 km - Obec Hrušovo
do 15 km - Obec Kružno
do 15 km - Obec Sušany
do 15 km - Obec Kyjatice
do 15 km - Obec Padarovce
do 15 km - Obec Hrnčiarska Ves
do 15 km - Obec Hrnčiarske Zalužany
do 20 km - Obec Kokava nad Rimavicou
do 20 km - Obec Teplý Vrch
do 20 km - Obec Budikovany
do 20 km - Obec Hostišovce
do 20 km - Obec Zacharovce
do 20 km - Mesto Hnúšťa
do 20 km - Obec Lipovec
do 20 km - Obec Ožďany
do 20 km - Obec Potok
do 20 km - Obec Zlatno
do 20 km - Obec Slizké
do 20 km - Obec České Brezovo
do 20 km - Obec Veľký Blh
do 20 km - Obec Dražice
do 20 km - Mesto Poltár
do 20 km - Mesto Rimavská Sobota

Podobné mestá / obce v okolí podľa počtu obyvateľov

211 oby - Obec Bottovo
209 oby - Obec Slizké
218 oby - Obec Janice
208 oby - Obec Drňa
205 oby - Obec Dulovo
203 oby - Obec Tomášovce

Podobné mestá / obce v okolí podľa rozlohy

11 km2 - Obec Hodejovec
11 km2 - Obec Drienčany
11 km2 - Obec Vlkyňa
11 km2 - Obec Dražice
11 km2 - Obec Barca
11 km2 - Obec Gemerček

Podobné mestá / obce v okolí podľa hustoty

18 oby/km2 - Obec Hodejovec
19 oby/km2 - Obec Kraskovo
17 oby/km2 - Obec Drňa
19 oby/km2 - Obec Hostišovce
19 oby/km2 - Obec Rimavská Baňa
16 oby/km2 - Obec Gemerské Michalovce