Obec Kociha - Štatistiky a grafy

337-kociha
Tatiana Klimová (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 27, Kociha, 98052
Kontakt
Tel: 047/5695136
Pošta: 98052 Hrachovo
Obyvateľov 213
Mužov / Žien 102 / 111
Rozloha 11 km2
Hustota 18 oby/km2
Nadmorská výška 248 m.n.m.
Prvá zmienka 1298
Okres Okres Rimavská Sobota
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 21
Všetkých organizácií 44
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
22,07% učňovské (bez maturity) - 47
17,84% základné - 38
15,02% bez školského vzdelania - 32
15,02% úplné stredné odborné (s maturitou) - 32
8,92% stredné odborné (bez maturity) - 19
7,04% nezistené - 15
4,69% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 10
4,23% úplné stredné všeobecné - 9
1,88% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 4
0,94% vyššie odborné vzdelanie - 2
0,47% vysokoškolské bakalárske - 1
0,0% vysokoškolské doktorandské - 0
Zobraziť celú tabuľku
56,81% Rímskokatolícka cirkev - 121
16,43% nezistené - 35
12,68% bez vyznania - 27
12,21% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 26
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Gréckokatolícka cirkev - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Starokatolícka cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% iné - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
85,92% slovenská - 183 11,27% nezistená - 24 0,94% rómska - 2 0,0% rusínska - 0
0,0% ukrajinská - 0 0,0% česká - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% poľská - 0
0,0% chorvátska - 0 0,0% srbská - 0 0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0
0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0 0,0% ostatné - 0 0,0% maďarská - 0
Zobraziť celú tabuľku
85,45% slovenský - 182 12,21% nezistený - 26 0,47% maďarský - 1 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0
0,0% arabský - 0
Zobraziť celú tabuľku
82,63% slovenský - 176 14,55% nezistený - 31 0,94% ostatný - 2 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% maďarský - 0
Zobraziť celú tabuľku
77,93% slovenský - 166 19,72% nezistený - 42 0,47% ostatný - 1 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% maďarský - 0
Zobraziť celú tabuľku
36,62% Nie - 78 30,99% Áno - 66 30,52% Nezistené - 65
Zobraziť celú tabuľku
38,5% Nie - 82 33,8% Nezistené - 72 25,82% Áno - 55
Zobraziť celú tabuľku
37,56% Nie - 80 30,52% Áno - 65 30,05% Nezistené - 64
Zobraziť celú tabuľku
39,91% Nie - 85 38,03% Nezistené - 81 20,19% Áno - 43
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.