Mesto Bratislava - Staré Mesto - Základné informácie o meste

0-empty
Radoslav Števčík (NEKA)
Mestský úrad
Vajanského nábr. 3, Bratislava - Staré Mesto,
Kontakt
Tel: 02/59246111
Fax: 02/52920003
Obyvateľov 38 823
Mužov / Žien 18 292 / 20 531
Rozloha 9 km2
Hustota 4 284 oby/km2
Nadmorská výška 138 m.n.m.
Prvá zmienka 907
Okres Okres Bratislava I
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 32 679
Všetkých organizácií 44 173
Loading

Staré mesto

Mestská časť Staré mesto zahŕňa historické jadro mesta a priľahlé štvrte, ktoré voľakedy tvorili predmestia starej Bratislavy. Jej južnou hranicou je tok rieky Dunaj. Je zároveň najhustejšie obývanou mestskou časťou s hustotou obyvateľstva 4790 obyv. na km2.

Vznikla postupnou integráciou a urbanistickým prepojením viacerých samostatných častí, akým bolo niekdajšie kráľovské mesto, privilegované mestečko Bratislavské Podhradie a osady Krásna Ves (Schöndorf) a Blumenau.

Do obvodu Starého mesta patria najatraktívnejšie časti Bratislavy, ktoré sú po ukončení veľkých rekonštrukčných prác v 90. r. 20. stor. veľkým lákadlom pre domácich a zahraničných turistov. Sídlia tu najdôležitejšie centrálne úrady a kultúrne inštitúcie akými sú ministerstvá, úrad vlády, Národná banka Slovenska, Slovenské národné divadlo, Slovenské národné múzeum a galéria, ale aj prezident a Národná rada Slovenskej republiky, zahraničné zastupiteľstvá a konzuláty. V centre mesta si vybudovali svoje sídlo významné zahraničné i domáce firmy, finančné a bankové inštitúcie, takže niektoré časti Starého mesta postupne nadobudli moderný a reprezentačný vzhľad. Celá sieť úradov a podnikateľských subjektov poskytuje množstvo pracovných príležitostí najmä pre kvalifikovanú pracovnú silu. Preto je táto mestská časť aj z hľadiska zamestnanosti mimoriadne atraktívnym a vyhľadávaným priestorom. Vzhľadom na ešte stále stúpajúci záujem domácich a zahraničných podnikateľských subjektov, urbanistický rozvoj predstavuje pre Staré mesto veľkú perspektívu, najmä v oblasti rekonštrukcie a modernizácie starších objektov a vo výstavbe nových administratívno-obchodných priestorov na doposiaľ nezastavaných a nevyužitých plochách. S ním je však spojený aj značný nárast cien nehnuteľností a stavebných pozemkov, ktoré sa už dávnejšie dostali i na úroveň ostatných svetových metropol. Táto tendencia však vedie k postupnej zmene sociálnej štruktúry obyvateľstva, takže menej solventné spoločenské vrstvy postupne túto mestskú časť opúšťajú a nahradzujú ich osoby finančne a ekonomicky nadpriemerne situované veľmi často zahraničného pôvodu. Mestská časť Staré mesto však zostane najdôležitejším turistickým priestorom celej Bratislavy, k čomu prispieva aj rýchlo sa rozvíjajúca osobná doprava po Dunaji. Na tejto báze sa postupne skvalitňuje a doplňuje sieť služieb a turistickej infraštruktúry, vrátane perspektívnej výstavby moderných centier obchodu, kultúry a zábavy.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30