Mesto Bratislava - Rača - Základné informácie o meste

0-empty
Peter Pilinský (SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, NOVA, SZ)
Mestský úrad
Kubačova 21, Bratislava - Rača,
Kontakt
Tel: 02/49112411
Fax: 02/49112419
Obyvateľov 20 251
Mužov / Žien 9 515 / 10 736
Rozloha 23 km2
Hustota 873 oby/km2
Nadmorská výška 148 m.n.m.
Prvá zmienka 1296
Okres Okres Bratislava III
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 5 581
Všetkých organizácií 8 769
Loading

Rača

Mestská časť Rača leží na severnom okraji mesta na úpätí Malých Karpát. Jej územie bolo osídlené už v praveku, ale prvá písomná zmienka o osade v jej neskoršom chotári pochádza z r. 1237. Obyvateľstvo sa venovalo predovšetkým vinohradníctvu, keďže sú tu ideálne podmienky na pestovanie viniča. To bol hlavný dôvod, že sa stredoveká Rača dynamicky rozvíjala a v 15. stor. dostala od panovníkov viaceré privilégiá, vrátane práva meča. Nedokázala sa však rozvinúť do sídla mestského typu a zostala poddanským mestečkom patriacim k panstvu Devín. V 2. pol. 16. stor. sa aj tu usadili chorvátski kolonisti, ktorí sa postupne asimilovali. V Rači však žila aj pomerne početná nemecká menšina, ale aj jej príslušníci splynuli so slovenským obyvateľstvom. Výstavba konskej železnice do Trnavy a Serede v r. 1846 a jej neskoršia rekonštrukcia na parnú prevádzku v r. 1873 boli dôležitými impulzmi pre rozvoj Rače. Väčšina nových priemyselných podnikov Bratislavy sa na sklonku 19. stor. stavala v severných okrajoch mesta, čo prispelo k rýchlemu rozvoju Rače i čo do počtu obyvateľstva. V r. 1910 tu žilo 4600 ľudí, čím obec prevyšovala viaceré mestá na Slovensku. Veľkú časť obyv. tvorili prisťahovalci. Po pripojení k Bratislave v r. 1945 sa začala ďalšia etapa v rozvoji Rače. V jej extraviláne postupne vyrástli viaceré sídliská i priemyselné podniky. Najznámejším sú Vinárske závody reprezentujúce tradičné hospodárske odvetvie tejto miestnej časti. V posledných rokoch sa však plocha račianskych vinohradov značne redukovala najmä pre ich atraktívnu polohu na okraji malokarpatských lesov a ustúpila expandujúcej výstavbe luxusných domov.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30