Mesto Bratislava - Karlova Ves - Základné informácie o meste

0-empty
Dana Čahojová (NEKA)
Mestský úrad
Nám. sv. Františka 8, Bratislava - Karlova Ves,
Kontakt
Tel: 02/65429962
Fax: 02/65428024
Obyvateľov 33 099
Mužov / Žien 15 400 / 17 699
Rozloha 11 km2
Hustota 3 156 oby/km2
Nadmorská výška 176 m.n.m.
Prvá zmienka 1786
Okres Okres Bratislava IV
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 8 356
Všetkých organizácií 12 958
Loading

Karlova Ves

Mestská časť Karlova Ves sa nachádza najbližšie k centru mesta. V minulosti bola samostatnou obcou a patrila k devínskemu panstvu. Územie sa kedysi nazývalo Suchá Vydrica. Prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína v donačnej listine uhorského kráľa Ladislava IV. z r. 1288. Hlavným zamestnaním obyv. v minulosti bolo vinohradníctvo, ovocinárstvo, rybárstvo v ramennej sústave Dunaja a práca v lesoch. Po pripojení k Bratislave r. 1945 nastali veľké zmeny spočiatku len v spoločenskej štruktúre, postupne sa však zmenil aj vzhľad niekdajšej obce. Pôvodná zástavba bola na sklonku 60. r. 20. stor. úplne odstránená a na jej mieste vyrástli rozsiahle obytné komplexy. Na sklonku osemdesiatych r. bolo dokončené posledné sídlisko Dlhé diely a výstavba sa na dlhšie obdobie utlmila. V súčasnosti pokračuje už len dobudovaním infraštruktúry a postupným zahusťovaním plôch. V obvode tejto mestskej časti sa nachádza aj z turistického hľadiska príťažlivá zoologická záhrada a aj botanická záhrada. Vzhľadom na špecifický charakter prírodných pomerov nie je priemysel v tejto mestskej časti rozvinutý. Jej územie slúži predovšetkým športovo-rekreačným účelom a na bývanie čoraz väčšiemu počtu obyvateľstva. V atraktívnych častiach Karlovej Vsi vznikajú obytné komplexy luxusného charakteru a vilové štvrte.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30