Mesto Bratislava - Rusovce - Základné informácie o meste

0-empty
Dušan Antoš (NEKA)
Mestský úrad
Balkánska 102, Bratislava - Rusovce,
Kontakt
Tel: 02/62859121
Fax: 02/62859208
Pošta: 85110 Bratislava 59
Obyvateľov 3 269
Mužov / Žien 1 576 / 1 693
Rozloha 25 km2
Hustota 108 oby/km2
Nadmorská výška 133 m.n.m.
Prvá zmienka 1208
Okres Okres Bratislava V
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 762
Všetkých organizácií 1 069
Loading

Rusovce

Rusovce sú najväčšou mestskou časťou spomedzi troch zadunajských obcí pripojených k Bratislave v r. 1972. Jej územie bolo osídlené už v dobe bronzovej a v 1. stor. n. l. tu Rimania vybudovali jednu zo svojich pohraničných staníc pod menom Gerulata. Rusovce sa v písomných dokumentoch prvýkrát spomínajú v r. 1208, keď tu stál vodný hrad. V 13. stor. tu boli usídlení príslušníci panovníkovej telesnej gardy ruského pôvodu a preto sídlo dostalo názov Rusovce (maď. Oroszvár = ruský hrad). Obyvateľstvo sa živilo predovšetkým poľnohospodárstvom a rybolovom. V 16. stor. sa tu usadili chorvátski utečenci, no prisťahovali sa sem aj nemecké rodiny. V priebehu 18. a 19. stor. boli Nemci v Rusovciach dominantnou národnosťou. Grófska rodina Loňajovcov (Lónyay) si ako vlastníci obce v r. 1840 prestavali niekdajší hrad na kaštieľ v historizujúcom slohu, ktorý sa stal dominantou Rusoviec. Okolo kaštieľa vznikol rozľahlý anglický park. S druhým manželom barónom Elemírom Lóňajom tu až do skončenia 2. svet. vojny žila belgická princezná Štefánia, pôvodne manželka následníka rakúskeho a uhorské trónu Rudolfa, ktorý v r. 1889 za záhadných okolností spáchal samovraždu. Po rozpade Rakúsko-Uhorska sa Rusovce stali súčasťou Maďarska. Až na mierovej konferencii v Paríži r. 1946 ju spolu s Jarovcami a Čunovom pripojili k Československej republike. Nemecké obyvateľstvo bolo vysídlené, čím sa do značnej miery zmenila národnostná štruktúra Rusoviec. Obec bola od zač. 50. r. 20. stor. značne izolovaná a dlho si zachovávala svoj tradičný poľnohospodársky charakter. V r. 1972 sa stala súčasťou Bratislavy, ale až v 2. pol. 90. r. 20. stor. zaznamenala rýchlejší rozvoj. Časti jej územia sa stali rekreačno-oddychovou zónou Bratislavy. Dobrá komunikačná dostupnosť a vybudovaná infraštruktúra sa stali hlavnými predpokladmi budovania obytných súborov, ktorá je popri turistickom ruchu perspektívnym rozvojovým prvkom mestskej časti Rusovce.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30