Obec Baďan - Základné informácie o obci

5-badan
Ľubica Kuková (SMER-SD, SNS)
Obecný úrad
č. 11, Baďan, 96975
Kontakt
Tel: 6726624-25
Fax: 045/6726626
Pošta: 96901 Banská Štiavnica 1
Obyvateľov 207
Mužov / Žien 112 / 95
Rozloha 15 km2
Hustota 14 oby/km2
Nadmorská výška 401 m.n.m.
Prvá zmienka 1262
Okres Okres Banská Štiavnica
Kraj Banskobystrický kraj
Aktívnych organizácií 33
Všetkých organizácií 65
Loading

Základné údaje

Leží v eróznej kotlinke Štiavnických vrchov. Chotár je mierne členená hornatina. Chotár je v kotlinovej časti odlesnený, v severnej časti sa nachádzajú dubové a bukové lesy. Názvy obce: 1262 Badon; 1808 Baďany; 1920 Baďan; maď. Bagyán. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1245. Desiatok pôvodne platila ostrihomskému arcibiskupovi. Uhorský panovník Belo IV. ju daroval bzovíckemu panstvu. R. 1715 mala mlyn a 20 poddanských domácností, bola zemepánskou obcou. V 18. stor. ju nachádzame vo vlastníctve rodiny Zsembery, neskôr rodín Baross a Lukács. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Najstaršou pamiatkou je neskororenesančný kostol z r. 1685, upravený zač. 19. stor. V obci sa narodil Pavel Valaský (1742 - 1824) - literárny historik.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30