Mesto Bratislava - Podunajské Biskupice - Základné informácie o meste

0-empty
Alžbeta Ožvaldová (SIEŤ, SDKÚ-DS, SaS, MOST - HÍD, SMK-MKP, KDH, NOVA, SMER-SD)
Mestský úrad
Trojičné nám. 11, Bratislava - Podunajské Biskupice,
Kontakt
Tel: 02/45248088
Fax: 02/45248264
Pošta: 82106 Bratislava 214
Obyvateľov 21 289
Mužov / Žien 10 032 / 11 257
Rozloha 42 km2
Hustota 504 oby/km2
Nadmorská výška 133 m.n.m.
Prvá zmienka 1254
Okres Okres Bratislava II
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 4 847
Všetkých organizácií 7 882
Loading

Podunajské Biskupice

Mestská časť Podunajské Biskupice leží na juhovýchodnom okraji mesta, na Žitnom ostrove. Jej územie bolo osídlené už v dobe rímskej. Stredoveká obec tu stála v 11. stor. Jej majiteľom bol ostrihomský arcibiskup, o čom svedčí aj v názov sídla. V 15. stor. sa Biskupice stali mestečkom s právom usporadúvať trhy. V dobe tureckých vpádov a protihabsburských povstaní utrpelo veľa škôd. Od 1. štvrtiny 18. stor. sa mohlo pokojne rozvíjať, pričom hlavným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo vzhľadom na veľmi úrodný chotár. Obyvateľstvo tvorili Maďari, súvisle obývajúci takmer celý Žitný ostrov. Prevažne maďarský charakter si obec udržala až do 20. stor. Po viedenskej arbitráži v novembri r. 1938 sa stala súčasťou horthyovského Maďarska. Preto jej obyvateľstvo utrpelo vyššie vojnové straty ako v okolitých obciach, ktoré zostali súčasťou Slovenska. Po vojne bola časť Maďarov vysťahovaná a zvyšok stratil až do r. 1948 občianske práva. Vďaka susedstvu Bratislavy sa po 2. svet. vojne Podunajské Biskupice rýchlo rozvíjali. Obec stratila svoj poľnohospodársky charakter a väčšina obyv. bola zamestnaná v bratislavskom priemysle. Najmä vybudovanie petrochemického podniku Slovnaft na sklonku 50. r. 20. stor. prispelo k demografickému rastu. V r. 1970 tu žilo už 7500 ľudí. V r. 1972 boli Podunajské Biskupice pripojené k Bratislave. Krátko nato sa tu začali budovať rozsiahle panelové sídliská, čo prispelo k trojnásobnému vzrastu obyvateľstva. V tomto období sa intenzívne realizuje projektová príprava a finančné zabezpečenie dobudovania chýbajúcej kanalizácie v pôvodnej obci. V súčasnosti sú Podunajské Biskupice dynamicky sa rozvíjajúcou a zároveň mimoriadne perspektívnou súčasťou Bratislavy. Vzniklo tu viacero menších priemyselných prevádzok a hustá sieť služieb.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30