Mesto Bratislava - Vajnory - Základné informácie o meste

0-empty
Ján Mrva (NEKA)
Mestský úrad
Roľnícka 109, Bratislava - Vajnory,
Kontakt
Tel: 02/43712280
Fax: 02/43712494
Pošta: 83107 Bratislava 36
Obyvateľov 5 381
Mužov / Žien 2 679 / 2 702
Rozloha 13 km2
Hustota 382 oby/km2
Nadmorská výška 130 m.n.m.
Prvá zmienka 1237
Okres Okres Bratislava III
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 1 676
Všetkých organizácií 2 384
Loading

Vajnory

Mestská časť Vajnory leží na severozápadnom okraji Bratislavy. Od 14. stor. až do konca feudalizmu bola poddanskou obcou mesta Bratislavy. Po prvýkrát sa v písomných prameňoch spomína už v r. 1208. Jej obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Dominovalo tu slovenské obyvateľstvo. Vďaka poľnohospodárskemu charakteru sa tradičné ľudové zvyky, bohaté kroje a ľudová architektúra charakteristická predovšetkým nástenným ornamentmi vo Vajnoroch udržali až do pol. 20. stor. Zač. 20. stor. na lúkach západne od Vajnor vzniklo najstaršie letisko na Slovensku. V r. 1923 malo pravidelné letecké spojenie s Prahou a neskôr aj s ďalšími stredoeurópskymi mestami. Keď sa v r. 1950 civilné letecké linky presťahovali na modernejšie letisko v katastri Vrakune a Ivánky pri Dunaji, vajnorská letisková plocha slúžila športovým letcom. Obec bola k Bratislave pripojená v r. 1946 a rozvíjala sa ako administratívna súčasť mesta. Ešte dosť dlhú dobu si zachovala pôvodný poľnohospodársky charakter. V 70. r. 20. stor. tu vyrástlo niekoľko panelových domov a zač. osemdesiatych r. aj moderné kasárne. V 2. pol. 90. r. sa Vajnory stali vyhľadávanou lokalitou na výstavbu rodinných i bytových domov a to predovšetkým pre veľmi dobré komunikačné spojenie s mestom i pre pomerne tichý a priemyselnou činnosťou málo narušený extravilán tejto mestskej časti.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30