Obec Šenkvice - Základné informácie o obci

512-senkvice
Peter Fitz (SMER-SD, SNS, SIEŤ)
Obecný úrad
Nám. G. Kolinoviča 5, Šenkvice, 90023
Kontakt
Tel: 033/6496311
Fax: 033/6496310
Pošta: 90081 Šenkvice
Obyvateľov 4 592
Mužov / Žien 2 256 / 2 336
Rozloha 24 km2
Hustota 187 oby/km2
Nadmorská výška 160 m.n.m.
Prvá zmienka 1557
Okres Okres Pezinok
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 665
Všetkých organizácií 1 090
Loading

Základné údaje

Ležia v Trnavskej pahorkatine v doline Trnianskeho potoka. Terajšia obec vznikla v r. 1964, kedy dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice, vytvorili jednu obec Šenkvice.

Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy: eneolitného sídliska, pohrebiska nitrianskej skupiny zo staršej doby bronzovej a laténskeho sídliska z doby rímskej.

Čaník (Chanuk) sa písomne spomína v r. 1256 v listine uhorského kráľa Belu IV. Prvý ponemčený názov známy z listiny vikára ostrihomského arcibiskupa Leonarda de Pensauro je z r. 1390, kde sú vymenované farnosti bratislavského prepošstva (Samkawych).
Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, podmienky pre vznik priemyselných podnikov vytvorila železnica z Bratislavy do Trnavy, ktorá prechádzala obcou. Pracovala tu tehelňa, liehovar, škrobáreň, pradiareň vlny, Parný mlyn, účastinárska spoločnosť po mnohých zmenách výrobného programu pracuje dodnes. Je súčasťou akciovej spoločnosti Palma - Tumys. Škola bola v obci od r. 1618.

Prvý kostol na území obce bol postavený okolo r. 1350 v gotickom slohu. Tento pravdepodobne zhorel. Na jeho mieste si chorvátski kolonisti postavili nový kostol, ktorý postupne v r. 1614 - 1619 rozširovali. Prestavaný do dnešnej podoby bol v r. 1666. Súčasne s kostolom bola dokončená aj výstavba hradieb okolo kostola, ktoré mali chrániť obyvateľov pred tureckými vpádmi. Tento hradobný areál je jedinečným renesančným dielom. V r. 1991 - 1995 bol Kostol sv. Anny úplne zrekonštruovaný. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola vysvätená v r. 1889. Kompletne zrekonštruovaná bola v r. 2003 - 2004.

V obci sa narodili: G. Kolinovič Šenkvický (1698 - 1770 ) historik, Martin J. Kovačič Šenkvický (1744 - 1821) archivár, právnik, historik - na základe erbovej listiny kráľa Františka bol povýšený do šľachtického stavu (1799 ) s právom používať prímenie šľachtického rodu Kovačičovcov - Šenkvický, J. Kovačič Šenkvický (1798 - 1878 ) filozof, právnik - ako 15 ročný získal titul doktora filozofie, ako 17 ročný sa stal doktorom práv, vo veku 20 rokov ovládal 11 jazykov.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30