Mesto Bratislava - Vrakuňa - Základné informácie o meste

0-empty
Martin Kuruc (NEKA)
Mestský úrad
Šíravská 7, Bratislava - Vrakuňa,
Kontakt
Tel: 02/45522892
Fax: 02/45257984
Pošta: 82107 Bratislava 214
Obyvateľov 19 664
Mužov / Žien 9 327 / 10 337
Rozloha 10 km2
Hustota 1 941 oby/km2
Nadmorská výška 132 m.n.m.
Prvá zmienka 1279
Okres Okres Bratislava II
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 4 171
Všetkých organizácií 6 809
Loading

Vrakuňa

Mestská časť Vrakuňa leží na rovine na východnom okraji Bratislavy. V písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v r. 1279. Pôvodná obec stála pri brode cez dunajské rameno. Vo vrcholnom stredoveku sa stala súčasťou bratislavského hradného panstva. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a povozníctvom. Bolo prevažne maďarskej národnosti. Dlho zostávala malou obcou. V r. 1890 mala len 514 obyv. Postupný demografický vzrast zaznamenala po r. 1918, keď rozvíjajúca sa Bratislava potrebovala stále vyšší počet pracovných síl. Po r. 1945 bola časť vrakuňských Maďarov vysídlená a do obce prišli repatrianti z Maďarska. V r. 1947 sa začalo v katastri obce budovať nové bratislavské letisko, ktoré dnes nesie meno Milana Rastislava Štefánika. V r. 1972 bola Vrakuňa pripojená k Bratislave. V tom čase mala 2256 obyv. Budovanie veľkých sídlisk v extraviláne obce i v susedných Podunajských Biskupiciach sa začalo r. 1973 a úplne zmenilo urbanistický vzhľad Vrakune. Aj z tohto dôvodu tu bola postavená veľká paneláreň. Počet obyv. vzrástol takmer osemnásobne. Po r. 1989 sa upustilo od hromadnej panelovej výstavby. V 90. r. 20. stor. začali nezastavané plochy na vrakuňskom sídlisku a priestory v intraviláne bývalej obce zapĺňať menšie bytové domy a rýchlo sa rozvíjala individuálna výstavba rodinných domov.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30