Mesto Bratislava - Devín - Základné informácie o meste

0-empty
Ľubica Kolková (SIEŤ, MOST - HÍD, SDKÚ-DS, SaS, KDH)
Mestský úrad
Kremeľská 39, Bratislava - Devín,
Kontakt
Tel: 02/60202511
Fax: 02/65730309
Pošta: 84110 Bratislava 49
Obyvateľov 1 179
Mužov / Žien 600 / 579
Rozloha 13 km2
Hustota 80 oby/km2
Nadmorská výška 158 m.n.m.
Prvá zmienka 1327
Okres Okres Bratislava IV
Kraj Bratislavský kraj
Aktívnych organizácií 348
Všetkých organizácií 508
Loading

Devín

Počtom obyvateľstva je Devín na poslednom mieste medzi mestskými časťami Bratislavy. Obec však leží v krajinársky a turisticky najatraktívnejšej časti Bratislavy v priestore Devínskej brány na sútoku Moravy a Dunaja, pod známym Devínskym hradom. V tomto priestore sídlil človek už v mladšej dobe kamennej a hradný vrch zohral významnú úlohu v dobe rímskej i v čase budovania kmeňových a štátnych útvarov starých Slovákov v 7. - 9. stor. Z tohto obdobia (864) pochádza aj prvá písomná zmienka o Devíne a je teda najstarším písomne doloženým sídlom na území Bratislavy. Po vzniku Uhorska však Devín stratil svoj význam a stal sa izolovanou pohraničnou pevnosťou. Vďaka rybolovu, vinohradníctvu a plavbe po Dunaji a Morave sa koncom 15. stor. pôvodné devínske podhradie s prevahou nemeckého obyvateľstva rozvinulo na mestečko, v ktorom istý čas prekvitala remeselná výroba. Zač. 19. stor. došlo k deštrukcii hradu, ale jeho ruiny sa stali miestom stretnutí štúrovskej mládeže. Slovenskí národovci sem prichádzali v rámci pravidelných výletov načerpať duchovné sily. V rozpore s dávnou slovanskou a slovanskou tradíciou Devína Maďari tu v r. 1896 vybudovali pamätník svojmu mýtickému vodcovi Arpádovi, ktorý však bol po vzniku ČSR v r. 1919 zbúraný.

Na jeseň r. 1938 bol Devín pripojený k územiu Veľkonemeckej ríše, čo malo pre obyv. obce v čase 2. svet. vojny, ale aj po jej skončení fatálne následky. Obyvatelia museli narukovať do nemeckej armády a veľa devínskych Nemcov bolo po vojne násilne vysídlených. Obec bola pričlenená k Bratislave, ale vznik hraničného pásma v r. 1949 izoloval obyvateľov od okolitého sveta až do r. 1964. V porovnaní so zač. 20. stor. počet obyv. klesol takmer o dve tretiny. Zrušením "železnej opony" v decembri 1989 sa začala nová etapa vo vývoji Devína. Stal sa vyhľadávaným turistickým cieľom návštevníkov Bratislavy. Pol storočia trvajúca izolácia zakonzervovala jeho urbanistický potenciál a preto sa od pol. 90. r. 20. stor. Devín zmenil na perspektívnu oblasť s možnosťou rozsiahlej výstavby vilových a nízkopodlažných domov. Spolu s turizmom je urbanizácia priľahlých častí intravilánu najperspektívnejšou oblasťou rozvoja mestskej časti.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30